LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

21/04/2017 17:36 — 1753
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 17 (Từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/4/2017)
 

          I. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 24/4/2017
6 giờ 45  Chào cờ đầu tuần  - Toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên có giờ dạy buổi sáng;
 -  Sinh viên học buổi sáng.
Sân cờ
9 giờ 00  Hiệu trưởng dự công bố Quyết định thanh tra   Phòng họp B –
UBND tỉnh
9 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp kiểm tra công tác tổ chức “Họp mặt cựu sinh viên, phụ huynh và doanh nghiệp năm 2017”  - Lãnh đạo các phòng: Đảm bảo Chất lượng, Tổ chức, Hành chính, Công tác sinh viên, Cơ sở vật chất;
 - Lãnh đạo Trung tâm Tuyển sinh và thị trường lao động.
Phòng họp 4
14 giờ 00  Hiệu trưởng chủ trì họp phân công nhiệm vụ công tác  - Các Phó Hiệu trưởng;
 - Trưởng phòng Tổ chức;
 - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Thị trường lao động;
 - Trợ lý Hiệu trưởng;
 - Các cá nhân được phân công nhiệm vụ (do phòng Tổ chức thông báo)
Phòng khách
14 giờ 30  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp kiểm tra hồ sơ chuẩn bị xin mở ngành đào tạo đại học chất lượng cao các ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tiểu học, Mầm non, Hệ thống thông tin  - Lãnh đạo các phòng: Đào tạo đại học, Tổ chức, Cơ sở vật chất;
 - Lãnh đạo các khoa: Kinh tế, Sư phạm, Công nghệ thông tin – Điện-Điện tử;
 - Lãnh đạo Viện Phát triển chất lượng giáo dục;
 - Thành viên các nhóm xây dựng chương trình đào tạo đại học chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tiểu học, Mầm non, Hệ thống thông tin theo Quyết định 1511/QĐ-ĐHTDM ngày 26/8/2016 (do Viện Phát triển Chất lượng Giáo dục thông báo).
Phòng họp 4
Thứ ba, ngày 25/4/2017
7 giờ 30  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị trực tuyến tập huấn, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII   Hội trường Viettel Bình Dương (161-163, đường D1, Khu Dân cư Phú Hòa, P. Phú Hòa)
8 giờ 00  Hiệu trưởng làm việc các khoa khối Khoa học Tự nhiên  - Trưởng/phụ trách các khoa: Công nghệ thông tin – Điện-Điện tử, Kiến trúc – Xây dựng, Khoa học tự nhiên, Công nghệ sinh học, Tài nguyên - Môi trường (không cử người dự thay);
 - Trưởng phòng Tổ chức;
 - Trợ lý Hiệu trưởng.
Phòng khách
8 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc với Trung tâm Lý luận Chính trị và khoa Sử về việc đổi mới phương pháp dạy học các môn Lý luận Chính trị  - Trưởng các phòng: Đào tạo đại học, Đảm bảo chất lượng;
 - Lãnh đạo Trung tâm Lý luận chính trị;
 - Lãnh đạo các khoa: Sử, Công nghệ thông tin – Điện-Điện tử;
 - Trưởng các bộ môn: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Lý luận Chính trị;
 - Trưởng các bộ môn Lịch sử Đảng thuộc khoa Sử.
Phòng họp 4
9 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền làm việc với khoa Công nghệ Sinh học bàn về định hướng phát triển lĩnh vực công nghệ sinh học  - Trưởng phòng Khoa học;
 - Lãnh đạo khoa, trưởng, phó bộ môn và các trợ lý khoa Công nghệ sinh học ;
 - ThS. Trần Ngọc Hùng (khoa Công nghệ Sinh học)
Phòng họp 3
14 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc với các khoa khối Khoa học Xã hội và Nhân văn  - Trưởng phòng Tổ chức;
 - Trưởng/phụ trách các khoa: Kinh tế, Hành chính – Luật, Công tác xã hội, Ngoại ngữ, Ngôn ngữ Trung Quốc, Lịch sử, Ngữ văn, Sư phạm, Khoa học quản lý (không cử người dự thay).
Phòng họp 3
14 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng làm việc với Trưởng các phòng, ban thuộc Trường  - Trưởng các phòng, ban: Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học, Khoa học, Hợp tác quốc tế, Công tác sinh viên, Tổ chức, Hành chính, Kế hoạch – Tài chính, Thanh tra, Đảm bảo chất lượng, Cơ sở vật chất, Ban Biên dịch, Ban Biên tập Trang Thông tin Điện tử, Tạp chí, Trạm Y tế (không cử người dự thay). Phòng họp 4
14 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền làm việc với Giám đốc các trung tâm thuộc Trường  - Trưởng phòng Tổ chức;
 - Giám đốc các trung tâm: Tuyển sinh và thị trường lao động, Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin, Giáo dục thường xuyên, Thông tin – Thư viện, Giáo dục thể chất – Quốc phòng an ninh, Lý luận chính trị, Nghiên cứu – Thực nghiệm, Phát triển công tác xã hội (không cử người dự thay).
Phòng khách
14 giờ 30  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền làm việc với Viện trưởng các viện: Phát triển khoa học và công nghệ, Đông Nam Bộ học, Phát triển chất lượng giáo dục  - Trưởng phòng Tổ chức;
 - Viện trưởng các viện: Phát triển khoa học và công nghệ, Đông Nam Bộ học, Phát triển chất lượng giáo dục (không cử người dự thay).
Phòng khách
Thứ tư, ngày 26/4/2017
8 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc với Trung tâm Giáo dục Thể chất – Quốc phòng An ninh về đổi mới phương pháp dạy học Giáo dục Quốc phòng an ninh và Giáo dục thể chất  - Trưởng các phòng: Đào tạo đại học, Đảm bảo chất lượng;
 - Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục cthể chất – Quốc phòng an ninh;
 - Trưởng các bộ môn: Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng an ninh.
Phòng họp 4
8 giờ 00 (MỚI)  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng), tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” do Đảng ủy khối Các cơ quan Tỉnh tổ chức   Hội trường D1 – Trường Chính trị tỉnh Bình Dương
9 giờ 00 (MỚI) Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền tiếp và làm việc với Đại học Kỹ thuật China (Đài Loan) về hợp tác đào tạo  - Trưởng các phòng: Hợp tác Quốc tế, Đào tạo Đại học;
 - Trợ lý Quan hệ Quốc tế.
Phòng khách
13 giờ 00  Hiệu trưởng dự Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Thủ Dầu Một (Phiên khai mạc)   Hội trường 2
14 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự họp Ban điều hành Đề án Thành phố thông minh – Bình Dương theo triệu tập của UBND tỉnh  - Cùng dự: Trưởng khoa Công nghệ thông tin – Điện-Điện tử Khách sạn Becamex (Thành phố Mới Bình Dương)
Thứ năm, ngày 27/4/2017
8 giờ 00 Hiệu trưởng tham gia Hội đồng chấm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành Sư phạm Lịch sử, khóa 2013-2017   Phòng họp 2
13 giờ 30 Hiệu trưởng dự Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Thủ Dầu Một (Phiên bế mạc)  - Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng;
 - Đại diện lãnh đạo Công đoàn Trường, các chi bộ thuộc Trường (có thư mời riêng);
 - Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường (có thư mời riêng).
Hội trường 2
13 giờ 30 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp tham gia Hội đồng chấm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành Sư phạm Lịch sử, khóa 2013-2017   Phòng họp 2
14 giờ 30  Hiệu trưởng dự Lễ Tổng kết Chương trình tình nguyện viên Quốc tế IBM CSC 14  - Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền;
 - Lãnh đạo các phòng: Hợp tác Quốc tế, Hành chính, Khoa học;
 - Trưởng khoa Công nghệ Thông tin – Điện-Điện tử;
 - Viện trưởng Viện Phát triển Chất lượng Giáo dục;
 - Các thành viên Ban Dự án Xây dựng Kế hoạch Chiến lược E-learning (theo Quyết định số 347/QD0-ĐHTDM ngày 28/3/2017)
Phòng họp 4
Thứ sáu, ngày 28/4/2017
6 giờ 30  Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỉ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017)
Quý thầy, cô có mặt tại Trường (cổng 1) lúc 5 giờ 50 để xe đưa đi.
Trang phục: Nam mặc âu phục, thắt cà-vạt; Nữ mặc áo dài.
 - Lãnh đạo Trường;
 - Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn trường;
 - Trưởng, phó các phòng, ban, viện, trung tâm;
 - Các CBVC là Cựu chiến binh;
 - Đoàn viên Chi đoàn khối chuyên viên (Phòng Công tác Sinh viên huy động 02 sinh viên Nam mặt đồng phục trường để khiêng tràng hoa).
Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
8 giờ 00  Họp mặt cựu sinh viên, phụ huynh và doanh nghiệp năm 2017  - Lãnh đạo Trường;
 - Các thành viên Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký Hội đồng và thành viên các nhóm chuyên trách (do phòng Đảm bảo chất lượng thông báo);
 - Lãnh đạo khoa và trưởng bộ môn các khoa;
 - Lãnh đạo phòng, ban, viện, trung tâm và cán bộ, giảng viên Trường theo danh sách phân bổ (đã gửi thông báo qua thư điện tử);
 - Đại diện sinh viên năm 3, năm 4 các ngành theo danh sách (do khoa thông báo).
Hội trường 2
9 giờ 00  Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng dự Họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017), 131 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5 và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do UBND tỉnh tổ chức   Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh
14 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền chủ trì họp kiểm tra công tác tổ chức Tọa đàm chuyên gia “Tiếp cận kỹ năng giảng dạy tích cực qua mô hình ISW của Canada cho giảng viên theo hướng chuyên nghiệp”,“Đối diện Cách mạng công nghiệp 4.0 và nhận diện thế hệ Y” và Hội thảo khoa học cấp Trường “Vật lý và ứng dụng”
 -  Lãnh đạo các phòng: Khoa học, Hợp tác quốc tế, Cơ sở vật chất;
 -  Lãnh đạo khoa Khoa học tự nhiên;
 -  Các thành viên Ban Hậu cần theo Kế hoạch số 71/KH-ĐHTDM ngày 01/11/2016 (do phòng Khoa học thông báo);
 -  Các thành viên Ban Tổ chức  và Ban Hậu cần theo Kế hoạch số 29/KH-ĐHTDM ngày 31/3/2017 (do Viện Phát triển Chất lượng Giáo dục thông báo).
Phòng họp 2
Thứ bảy, ngày 29/4/2017
7 giờ 30
(không học, học lại ngày 06/5/2017)
 Hiệu trưởng dự Khóa đào tạo Phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành và khu vực học (học cả ngày, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30)  - Các giảng viên đăng ký tham gia khóa học. Phòng H3.105
 
 
     II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ
 
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 24/4/2017
9 giờ 00  Khoa Công nghệ sinh học làm việc với Khoa Sinh học và Công nghệ Sinh học – Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM về việc trao đổi hợp tác nghiên cứu khoa học  - Lãnh đạo khoa và trưởng, phó các bộ môn khoa  Công nghệ sinh học;
 - Trợ lý phụ trách công tác hành chính và công tác nghiên cứu khoa học của khoa Công nghệ sinh học.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5)
15 giờ 00  Khoa Sử tổ chức Giao lưu văn nghệ chia tay sinh viên năm cuối  - Lãnh đạo và giảng viên khoa Sử;
 - Đại diện Ban Chấp hành Đoàn Trường.
Hội trường 2
Thứ ba, ngày 25/4/2017
7 giờ 30  Khoa Hành chính – Luật tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy, khóa 2013-2017 (cả ngày, từ ngày 25/4 đến ngày 28/4/2017)  - Thành viên Hội đồng chấm bảo vệ khóa luận;
 - Giảng viên hướng dẫn và sinh viên khoa Hành chính – Luật được bảo vệ khóa luận;
 - Những người quan tâm.
Phòng E2.302
Thứ tư, ngày 26/4/2017
8 giờ 00  Họp Hội đồng đánh giá xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một lần V – năm 2017” nhóm ngành Kinh tế  
 - Đại diện phòng Khoa học;
 - Đại diện lãnh đạo khoa Kinh tế;
 - Các thành viên Hội đồng nhóm ngành Kinh tế theo Quyết định số 382/QĐ-ĐHTDM ngày 05/4/2017.
 
Phòng họp 3
Thứ năm, ngày 27/4/2017
7 giờ 30  Khoa Sử tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy ngành Sư phạm lịch sử, khóa 2013-2017 (cả ngày)  - Thành viên Hội đồng chấm bảo vệ khóa luận;
 - Giảng viên hướng dẫn và sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử được bảo vệ khóa luận;
 - Những người quan tâm.
Phòng họp 2
8 giờ 00  Họp Hội đồng đánh giá xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một lần V – năm 2017” nhóm ngành Khoa học Giáo dục 1  
 - Đại diện phòng Khoa học;
 - Đại diện lãnh đạo các khoa: Ngoại ngữ, Sư phạm, Khoa học Tự nhiên;
 - Các thành viên Hội đồng nhóm ngành Khoa học Giáo dục 1 theo Quyết định số 382/QĐ-ĐHTDM ngày 05/4/2017.
Phòng họp 3
8 giờ 00 (MỚI)  
 Họp Hội đồng đánh giá xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một lần V – năm 2017” nhóm ngành Khoa học cơ bản
 - Đại diện phòng Khoa học;
 - Đại diện lãnh đạo khoa Khoa học tự nhiên;
 - Các thành viên Hội đồng nhóm ngành Khoa học cơ bản theo Quyết định số 382/QĐ-ĐHTDM ngày 05/4/2017.
Phòng họp 1
Thứ sáu, ngày 28/4/2017
8 giờ 00 (MỚI)  Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu sách hướng dẫn học tập “Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Hành chính văn phòng” và Hội đồng xét duyệt đề cương sách hướng dẫn học tập “Ngân hàng Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Thương hiệu” do ThS. Lê Đình Phú chủ biên  - Đại diện phòng Khoa học;
 - Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 432/QĐ-ĐHTDM ngày 25/4/2017 và Quyết định số 433/QĐ-ĐHTDM ngày 25/4/2017
Phòng họp 3
 
(Lịch này thay cho thư mời họp)
 
                                                               Bình Dương, ngày 21 tháng 4  năm 2017
                                                             TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                             TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
                                                            (Đã ký)
  
                                                               Lê Nguyễn Xuân Lan