LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

24/03/2017 16:41 — 1584
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 13 (Từ ngày 27/3/2017 đến ngày 02/4/2017)
 
 
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 27/3/2017
6 giờ 45 Chào cờ đầu tuần - Toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên có giờ dạy buổi sáng;
-  Sinh viên học buổi sáng.
Sân cờ
8 giờ 00 Hiệu trưởng chủ trì hội ý lãnh đạo trường - Các Phó Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng Tổ chức;
- Trợ lý Hiệu trưởng.
Phòng khách
14 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc với nhóm chuyên trách về kiểm định chất lượng giáo dục thuộc tiêu chuẩn 6 - Lãnh đạo phòng Đảm bảo Chất lượng;
- Trưởng nhóm và thành viên nhóm chuyên trách về kiểm định chất lượng giáo dục thuộc tiêu chuẩn 6 (do phòng Đảm bảo Chất lượng thông báo).
Phòng họp 2
Thứ ba, ngày 28/3/2017
8 giờ 00
Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền chủ trì họp kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học cấp Trường “Mua bán, sáp nhập và sở hữu chéo ngân hàng, doanh nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam”
 
- Lãnh đạo khoa Kinh tế;
- ThS. Hà Lâm Oanh (khoa Kinh tế);
- Trưởng các phòng: Khoa học, Hành chính, Kế hoạch – Tài chính, Cơ sở Vật chất, Công tác Sinh viên.
Phòng họp 2
8 giờ 00
(Mới)
Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc với phòng Sau đại học và khoa Công tác xã hội về công tác đào tạo cao học ngành Công tác xã hội. - Lãnh đạo Phòng Sau đại học, lãnh đạo khoa CTXH; Trợ lý phụ trách đào tạo cao học khoa CTXH;
- PGS.TS Nguyễn An Lịch.
Phòng khách
14 giờ 00
(Mới)

Hiệu trưởng họp Hội đồng xét duyệt đề cương sách tham khảo “Biển đảo Đông Nam bộ - Lịch sử và tiềm năng phát triển trong bối cảnh hội nhập” – Tập 4: Quá trình tổ chức quản lý và khai thác biển đảo Đông Nam bộ (1975 - 1986) do PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp và PGS.TS Phạm Ngọc Trâm đồng chủ biên
 
Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 322/QĐ-ĐHTDM ngày 23/3/2017 Phòng khách
Thứ tư, ngày 29/3/2017
8 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc với Công ty Việt Thành Công để thống nhất công tác triển khai mô hình ngân hàng và công ty mô phỏng phục vụ trong giảng dạy - Trưởng, phó khoa Kinh tế;
- Trưởng/ phụ trách và phó Bộ môn: Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng;
- ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa (khoa Kinh tế);
- Trưởng các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Cơ sở Vật chất.
Phòng họp 2
8 giờ 00
(Mới)

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị giao ban Cụm Quý I năm 2017 và tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Công tác lãnh đạo điều hành trong sinh hoạt chi bộ”
 
  Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh (Tầng 04, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh)
Thứ năm, ngày 30/3/2017
8 giờ 00
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương do Sở Tư pháp tỉnh tổ chức
 
  Hội trường Sở Tư pháp (Tầng 15, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh)
8 giờ 00
(bổ sung)
Hiệu trưởng nghe phòng Đảm bảo Chất lượng báo cáo kết quả, tiến độ công tác kiểm định (Phòng Đảm bảo Chất lượng chuẩn bị nội dung)
- Các Phó Hiệu trưởng;
- Lãnh đạo các phòng: Đảm bảo Chất lượng, Đào tạo Đại học, Đào tạo Sau Đại học, Hành chính, Tổ chức, Khoa học, Hợp tác Quốc tế, Cơ sở Vật chất, Thanh tra, Kế hoạch - Tài chính, Công tác Sinh viên;
- Trưởng các khoa;
- Lãnh đạo Trung tâm Tuyển sinh và Thị trường lao động;
- Trưởng ban liên lạc Cựu sinh viên;
- Trưởng nhóm và thư ký các nhóm chuyên trách tự đánh giá;
-  Thành viên Ban AUN thuộc Trường (theo Quyết định số 15/QĐ-ĐHTDM ngày 05/01/2017).
 
Phòng họp 4
Thứ sáu, ngày 31/3/2017
8 giờ 00 Hiệu trưởng chủ trì họp thống nhất nội dung xây dựng chương trình đào tạo mới
- Các Phó Hiệu trưởng;
- Trưởng các phòng: Đào tạo Đại học, Đào tạo Sau Đại học, Đảm bảo Chất lượng;
- Viện trưởng Viện Phát triển Chất lượng Giáo dục;
- Trưởng các khoa.
 
Phòng họp 2
14 giờ 00 Đồng chí Bí thư Đảng ủy chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường - Ban Chấp hành Đảng bộ. Phòng họp 2
Thứ bảy, ngày 01/4/2017
13 giờ 30 Hiệu trưởng dự Khóa đào tạo Phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành và khu vực học -    Các giảng viên đăng ký tham gia khóa học. Hội trường 2
(Lịch này thay cho thư mời họp)
 
                                                               Bình Dương, ngày 24 tháng 3  năm 2017
                                                             TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                          TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
 
                                                               (Đã ký)

                                                                Lê Nguyễn Xuân Lan