LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

03/03/2017 16:48 — 3274
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 10 (Từ ngày 06/3/2017 đến ngày 12/3/2017)
 
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 06/3/2017
6 giờ 45  Chào cờ đầu tuần
 - Toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên có giờ dạy buổi sáng;
 - Sinh viên học buổi sáng.
Sân cờ
   Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng đi công tác tại Hà Nội (ngày 06/3 và 07/3/2017)    
8 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc với nhóm chuyên trách về kiểm định chất lượng giáo dục thuộc tiêu chuẩn 3 và 4  - Lãnh đạo các phòng: Đào tạo Đại học, Đào tạo Sau Đại học; Đảm bảo Chất lượng;
 - Lãnh đạo Trung tâm Tuyển sinh và Thị trường Lao động;
 - Thành viên nhóm chuyên trách về kiểm định chất lượng giáo dục thuộc tiêu chuẩn 3 và 4 (do phòng Đào tạo Đại học thông báo).
Phòng họp 2
Thứ ba, ngày 07/3/2017
8 giờ 00
(hoãn lại)
 Hiệu trưởng làm việc với Viện Nghiên cứu Phát triển Chất lượng Giáo dục, Viện Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ, Viện Nghiên cứu Đông Nam Bộ học và Trung tâm Nghiên cứu – Thực nghiệm  - Lãnh đạo các viện: Nghiên cứu Phát triển Chất lượng Giáo dục, Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ, Nghiên cứu Đông Nam Bộ học;
 - Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu – Thực nghiệm;
 - Trưởng các phòng: Đào tạo Đại học, Tổ chức, Hành chính, Khoa học, Kế hoạch – Tài chính.
Phòng khách
8 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự họp sơ kết học kỳ 1 năm học 2016-2017 của khoa Sư phạm
 - Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Sư phạm;
 - Lãnh đạo các phòng: Đào tạo Đại học, Khoa học, Công tác Sinh viên, Đảm bảo chất lượng, Tổ chức, Hành chính, Cơ sở Vật chất.
Phòng họp 2
8 giờ 00 (MỚI)  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc tại Trường Đại học Ngô Quyền  - Cùng đi: Trưởng phòng Đào tạo Đại học. 229B Bạch Đằng, phường Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một
14 giờ 00
(hoãn lại, thời gian thông báo sau)
 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền chủ trì họp kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thảo Quốc tế “Kiến trúc xanh – Công nghệ vật liệu xanh – Xây dựng Bình Dương: văn minh – giàu đẹp – sống tốt”  - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ;
 - Lãnh đạo khoa Kiến trúc – Xây dựng;
 - TS. Lê Trọng Hải (do phòng Khoa học thông báo);
 - Lãnh đạo các phòng: Khoa học, Kế hoạch – Tài chính, Hành chính, Hợp tác Quốc tế;
 - Tổng Biên tập Tạp chí.
Phòng họp 2
Thứ tư, ngày 08/3/2017
7 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng lên lớp giảng bài    
8 giờ 00
(hoãn lại, thời gian thông báo sau)
 PGS.TS. Lê Quang Minh – Giám đốc Trung tâm đào tạo quản lý tiên tiến, Đại học Quốc gia Tp.HCM tập huấn chuyên đề về quản trị đại học (tập huấn cả ngày, từ ngày 08/3 đến ngày 10/3/2017).  - Lãnh đạo Trường;
 - Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường;
 - Trưởng Bộ môn các khoa.
Hội trường 2
9 giờ 00  Ủy nhiệm lãnh đạo khoa Kiến trúc – Xây dựng và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ dự Lễ khai mạc Hội chợ Quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam (VIFA-EXPO 2017)   Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC (799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7).
9 giờ 30 (MỚI)  Hiệu trưởng làm việc với Ông Nguyễn Văn Hồi – Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội  - Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp;
 - Trưởng các phòng: Đào tạo Đại học, Đào tạo Sau Đại học, Khoa học
 - Lãnh đạo khoa Công tác Xã hội;
 - Thường trực Trung tâm Phát triển Công tác xã hội;
 - Mời dự: PGS.TS. Nguyễn An Lịch (khoa Công tác Xã hội)
Phòng khách
14 giờ 00
(hoãn lại, thời gian thông báo sau)
 Hiệu trưởng chủ trì họp bàn về công tác xây dựng khung chương trình đào tạo trình độ đại học  - Các Phó Hiệu trưởng;
 - Lãnh đạo các phòng: Đào tạo Đại học, Đảm bảo Chất lượng;
 - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Chất lượng Giáo dục;
 - Trưởng khoa và Trưởng bộ môn các khoa.
Phòng họp 4
Thứ năm, ngày 09/3/2017
   Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp đi công tác tại Đà Nẵng từ ngày 9/3 đến ngày 11/3/2017.    
7 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng lên lớp giảng bài    
8 giờ 00  Hiệu trưởng chủ trì họp Ban sản xuất thuộc Trường  - Trưởng khoa Công nghệ Sinh học;
 - Huỳnh Anh Tuấn (Trợ lý khoa Công nghệ Sinh học);
 - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu – Thực nghiệm;
 - Trợ lý Hiệu trưởng;
 - Phụ trách kế toán Phạm Công Luận.
Phòng khách
8 giờ 00 (MỚI)  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc với Công ty TNHH AI Việt Nam về giải pháp đào tạo trực tuyến AI - eLearning  - Trưởng phòng Đào tạo Đại học;
 - Trưởng khoa Công nghệ Thông tin – Điện-Điện tử;
 - Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin;
 - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Chất lượng Giáo dục.
Phòng họp 2
Thứ sáu, ngày 10/3/2017
8 giờ 00
(hoãn lại, thời gian thông báo sau)


 
 Hiệu trưởng chủ trì họp bàn giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học  - Các Phó Hiệu trưởng;
 - Trưởng các khoa;
 - Viện trưởng các viện: Nghiên cứu Phát triển Chất lượng Giáo dục, Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ, Nghiên cứu Đông Nam Bộ học;
 - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu – Thực nghiệm;
 - Trưởng các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Khoa học, Đào tạo Đại học, Đào tạo Sau Đại học, Tổ chức.
Phòng họp 2
Thứ bảy, ngày 11/3/2017
7 giờ 30 (MỚI)  Hiệu trưởng dự Khóa đào tạo Phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành và khu vực học  - Các giảng viên đăng ký tham gia khóa học. Hội trường 2
8 giờ 00  Lễ trao bằng tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng đợt 2 năm 2016  - Lãnh đạo Trường;
 - Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường;
 - Trợ lý phụ trách công tác sinh viên các khoa: Sư phạm, Kinh tế, Ngoại ngữ, Kiến trúc – Xây dựng.
Hội trường 1
9 giờ 30  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị Đại học và phương pháp giảng dạy do Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tổ chức  Cùng dự:
 - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Chất lượng Giáo dục;
 - Trợ lý Hiệu trưởng.
Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh (Số 3 Công trường Quốc tế, Quận 3).
14 giờ 00  Ủy nhiệm Trưởng khoa Sử dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập khoa Lịch Sử Trường Đại học Sư phạm Huế (1957-2017)   Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm Huế (Số 34 Lê Lợi, Tp. Huế)
 
(Lịch này thay cho thư mời họp)
 
                                                               Bình Dương, ngày 03 tháng 3  năm 2017
                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                      TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
                   
                                                         (Đã ký)
 
                                                          Lê Nguyễn Xuân Lan