TIN TỨC

246 báo cáo tại Ngày hội khoa học cán bộ giảng viên trẻ và học viên cao học lần thứ IV

15/06/2020 15:38 — 156
Ngày 12/6/2020, trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức thành công Ngày hội Khoa học cán bộ, giảng viên trẻ, học viên cao học lần thứ IV – năm 2020. Năm nay, ngày hội được tổ chức theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho CB-GV, học viên và sinh viên tham dự. 

Ngày hội Khoa học cán bộ, giảng viên, học viên cao học được trường Đại học Thủ Dầu Một khởi xướng tổ chức từ năm 2016. Đây là diễn đàn học thuật dành cho CBGV trẻ và học viên cao học công bố các kết quả nghiên cứu mới, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, phát triển chuyên môn, nâng cao hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần khẳng định uy tín của Trường.

Sau hơn 5 tháng triển khai thực hiện, Ngày hội đã tập hợp 246 bài báo cáo khoa học của CBGV trẻ, NCS và học viên cao học (trong đó, có 200 công trình của CBGV trẻ, 46 công trình của NCS và học viên). Các công trình trải dài ở nhiều lĩnh vực thuộc các chuyên ngành Kinh tế, Khoa học kỹ thuật, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn, Kiến trúc – Xây dựng, Sư phạm…. Một số công trình đã tập trung triển khai nghiên cứu theo định hướng hoạt động khoa học công nghệ của Trường về Đông Nam Bộ, thành phố thông minh – đô thị động lực, dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu, vật liệu mới,…

Triển khai nội dung làm việc của Ngày hội, Ban Tổ chức đã tuyển chọn 02 báo cáo khoa học thuộc khối ngành Kinh tế, Khoa học môi trường trình bày trực tiếp tại phiên làm việc toàn thể. Cụ thể, học viên cao học Nguyễn Tiến Dũng đã trình bày bài nghiên cứu với chủ đề “Nâng cao chất lượng xây dựng chiến lược cho Cục Hải quan bằng việc sử dụng mô hình Xám GM (1,1) và mô hình ARIMA để cải thiện chuỗi cung ứng toàn cầu”; TS. Trần Thị Anh Thư chia sẻ kết quả nghiên cứu “Ảnh hưởng của selen (Se) đến sự ức chế độc tính của thủy ngân (Hg) trong cây cải thìa (Brassica chinensisL.) thông qua giảm nồng độ Hg trong cây. Đây là 02 công trình nghiên cứu đã được đăng tải trên các tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus.

Khai thác sâu từng lĩnh vực nghiên cứu, BTC đã bố trí 14 tiểu ban làm việc theo các nhóm ngành: Khoa học Tự nhiên, Kiến trúc, Khoa học Xã hội, Khoa học Kỹ thuật, Kinh tế, Sư phạm, Ngoại ngữ, Khoa học Mác – Lênin, Giáo dục thể chất- Quốc phòng an ninh. Trong đó, 07 tiểu ban được tổ chức theo hình thức trực tuyến, 07 tiểu ban tổ chức làm việc trực tiếp. Tại các tiểu ban, 112 tham luận, chủ đề nghiên cứu đã được các nhà khoa học, giảng viên, học viên trẻ đầu tư thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng và trình bày trước hội đồng. Các công trình đã thể hiện được kết quả nghiên cứu mới, phương pháp nghiên cứu phù hợp với tiêu chí của một bài viết khoa học. Đặc biệt, chủ đề và định hướng nghiên cứu của các tác giả trẻ đã bám sát mục tiêu, chiến lược nghiên cứu của Trường, góp phần đưa trường Đại học Thủ Dầu Một vào các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế, hướng đến Top 350 trường đại học tốt nhất châu Á.

Dịp này, Nhà trường đã biểu dương và khen thưởng 41 giảng viên trẻ, học viên có thành tích xuất trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ NH 2019-2020.

Phát biểu tại Ngày hội, PGS.TS Hoàng Trọng Quyền - Phó Hiệu trưởng nhiệt liệt biểu dương những CBGV, học viên đã tích cực tham gia viết bài tham luận trong hội nghị

Học viên cao học Nguyễn Tiến Dũng đã trình bày bài nghiên cứu tại phiên toàn thể

TS. Trần Thị Anh Thư chia sẻ kết quả nghiên cứu “Ảnh hưởng của selen (Se) đến sự ức chế độc tính của thủy ngân (Hg) trong cây cải thìa (Brassica chinensisL.) thông qua giảm nồng độ Hg trong cây ải thìa (Brassica chinensisL.) thông qua giảm nồng độ Hg trong cây"

Kết thúc phiên toàn thể, BTC đã bố trí 14 tiểu ban làm việc theo các nhóm ngành

TS. Nguyễn Thị Nhật Hằng - Phó Hiệu trưởng trao Giấy khen cho CBGV, học viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học

PGS.TS Hoàng Trọng Quyền - Phó Hiệu trưởng trao Giấy khen cho CBGV, học viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Ghi nhận những đóng góp của CBGV, học viên trẻ trong phong trào NCKH, Nhà trường đã biểu dương và khen thưởng 41 giảng viên trẻ, học viên có thành tích xuất trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ NH 2019-2020
Một số hình ảnh của phiên làm việc chuyên sâu tại các tiểu ban:

Phiên làm việc chuyên sâu thuộc nhóm ngành Kinh tế được tổ chức theo hình thức trực tuyến


Phiên làm việc chuyên sâu thuộc nhóm ngành CNTT được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Phiên làm việc chuyên sâu thuộc nhóm ngành Mỹ thuật - Âm nhạc  được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Phiên làm việc chuyên sâu thuộc nhóm ngành Công nghệ thực phẩm được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Phiên làm việc chuyên sâu thuộc nhóm ngành Khoa học Tự nhiên được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Phiên làm việc chuyên sâu thuộc nhóm ngành Khoa học Mác – Lênin, Giáo dục thể chất- Quốc phòng an ninh được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Phiên làm việc chuyên sâu thuộc nhóm ngành Lịch sử được tổ chức theo hình thức trực tiếp

Phiên làm việc chuyên sâu thuộc nhóm ngành Ngữ văn được tổ chức theo hình thức trực tiếp

Phiên làm việc chuyên sâu thuộc nhóm ngành Sư phạm được tổ chức theo hình thức trực tiếp

 Phiên làm việc chuyên sâu thuộc nhóm ngành Sư phạm được tổ chức theo hình thức trực tiếp
BBT
 

Bài đăng cùng chủ đề