LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

30/06/2017 17:14 — 1200
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 27 (Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 09/7/2017)
 

            I. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG


Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 03/7/2017
9 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương  Cùng đi:
 - PGS.TS. Nguyễn An Lịch;
 - ThS. Lê Anh Vũ (Khoa Công tác xã hội).
 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh
Thứ ba, ngày 04/7/2017
8 giờ 00 Đ/c Nguyễn Thị Nhật Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy Trường dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ khoa Khoa học tự nhiên nhiệm kỳ 2017-2020  Cùng dự:
- Đ/c Huỳnh Công Danh - Ủy viên Ban Thường vụ;
- Đảng viên Chi bộ khoa Khoa học tự nhiên.
Phòng họp 3
14 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp Chi bộ phòng ban 2  Đảng viên Chi bộ phòng ban 2 Phòng họp 2
Thứ tư, ngày 05/7/2017
8 giờ 00 Đ/c Nguyễn Văn Hiệp - Bí thư Đảng ủy Trường dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2017-2020 Cùng dự:
-  Đ/c Huỳnh Công Danh - Ủy viên Ban Thường vụ;
- Đảng viên Chi bộ khoa Kinh tế.
Phòng họp 3
8 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp triển khai công tác tư vấn, hỗ trợ thí sinh tại các trường  trung học phổ thông điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2017  - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh;
 - Trưởng phòng Đào tạo đại học;
 - Phụ trách kế toán Phạm Công Luận;
 - Thành viên Đoàn hỗ trợ thí sinh theo Quyết định 799/QĐ-ĐHTDM ngày 29/6/2017 (do Trung tâm Tuyển sinh thông báo).
Phòng F3.101
14 giờ 00 (MỚI) Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp triển khai công tác chuẩn bị tiếp Đoàn đánh giá ngoài cấp Trường  - Đại diện lãnh đạo các phòng: Đảm bảo chất lượng, Cơ sở vật chất, Công tác sinh viên;
- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Thị trường Lao động;
- Thư ký Hội đồng tự đánh giá cấp Trường phụ trách tiêu chuẩn 6 và 9. 
Phòng họp 2
Thứ năm, ngày 06/7/2017
7 giờ 00 (MỚI) Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng dự Lễ xuất quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017 - Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường;
 - Bí thư các đoàn khoa.
Hội trường 2
8 giờ 00 (MỚI) Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp dự Tổng kết công tác thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017   Trường THPT chuyên Hùng Vương
8 giờ 00 (MỚI) Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng chủ trì họp Hội đồng xét kết quả rèn luyện, học bổng khuyến khích học tập học kỳ II và khen thưởng năm học 2016-2017 cho sinh viên năm cuối - Đại diện lãnh đạo các phòng: Công tác sinh viên, Đào tạo đại học, Kế hoạch – Tài chính;
- Đại diện Ban Chấp hành Đoàn Trường;
- Đại diện lãnh đạo và trợ lý phụ trách công tác sinh viên các khoa.
Phòng họp 2
8 giờ 00 Ủy nhiệm Trưởng phòng Khoa học và Tổng Biên tập Tạp chí dự Hội nghị và Hội thảo biên tập các công trình khoa học Châu Á lần thứ 4 – CASE 2017 (Ngày 06/7 và 07/7/2017)   Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM (khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức)
14 giờ 00 (MỚI) Đồng chí Bí thư Đảng ủy Trường chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ;
- Bí thư các chi bộ trực thuộc.
Phòng họp 4
Thứ sáu, ngày 07/7/2017
8 giờ 00  Đ/c Nguyễn Thị Nhật Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy Trường dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ khoa Ngữ văn nhiệm kỳ 2017-2020 Cùng dự:
- Đ/c Phan Nguyễn Hồng Diễm - Ủy viên Ban Thường vụ;
- Đảng viên Chi bộ khoa Ngữ văn.
Phòng họp 3
14 giờ 00 (MỚI) Đ/c Ngô Hồng Điệp - Phó Bí thư Đảng ủy Trường dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ khoa Sư phạm nhiệm kỳ 2017-2020 Cùng dự:
-  Đ/c Huỳnh Công Danh - Ủy viên Ban Thường vụ;
- Đảng viên Chi bộ khoa Sư phạm.
Phòng họp 3
14 giờ 00  (MỚI) Đ/c Nguyễn Thị Nhật Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy Trường dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ khoa Tài nguyên – Môi trường nhiệm kỳ 2017-2020 Cùng dự:
- Đ/c Phan Nguyễn Hồng Diễm - Ủy viên Ban Thường vụ;
- Đảng viên Chi bộ khoa Tài nguyên – Môi trường
Phòng họp 2
Thứ bảy, ngày 08/7/2017
  Thi năng khiếu kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 (cả ngày)  - Ban coi thi và chấm thi. Dãy C1 và C2
8 giờ 00 (MỚI) Đ/c Nguyễn Thị Nhật Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy Trường dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Sinh viên nhiệm kỳ 2017-2020 Cùng dự:
- Đ/c Lê Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn Trường;
- Đảng viên Chi bộ Sinh viên.
Phòng họp 3
13 giờ 30 (MỚI) Đ/c Ngô Hồng Điệp - Phó Bí thư Đảng ủy Trường dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Phòng ban 3 nhiệm kỳ 2017-2020 Cùng dự:
- Đ/c Phan Nguyễn Hồng Diễm - Ủy viên Ban Thường vụ;
- Đảng viên Chi bộ Phòng ban 3.
Phòng họp 3
Chủ nhật, ngày 09/7/2017
8 giờ 00 (MỚI) Đ/c Ngô Hồng Điệp - Phó Bí thư Đảng ủy Trường dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ khoa Sử nhiệm kỳ 2017-2020 Cùng dự:
- Đ/c Võ Thị Cẩm Vân - Ủy viên Ban Chấp hành;
- Đảng viên chi bộ khoa Sử.
Phòng họp 3
14 giờ 00 (MỚI) Đ/c Nguyễn Thị Nhật Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy Trường dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ khoa Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2017-2020 - Đ/c Phan Nguyễn Hồng Diễm - Ủy viên Ban Thường vụ;
- Đảng viên Chi bộ khoa Ngoại ngữ
Phòng họp 3
 
 
           II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ
 
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ năm, ngày 06/7/2017
8 giờ 00  Nhóm AUN của các khoa Kinh tế, Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin – Điện-Điện tử họp báo cáo nội dung đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn kiểm định AUN  - Đại diện phòng Đảm bảo chất lượng;
 - Thành viên nhóm AUN của các khoa: Kinh tế, Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin – Điện-Điện tử.
Phòng họp 4
Thứ sáu, ngày 07/7/2017
8 giờ 00 (MỚI) Khoa Kiến trúc – Xây dựng tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề trong giảng dạy và thực tiễn ngành kiến trúc và xây dựng” - Toàn thể giảng viên khoa Kiến trúc – Xây dựng;
- Những người quan tâm.
Phòng I2.104
 
(Lịch này thay cho thư mời họp)
 
                                                               Bình Dương, ngày 30  tháng 6 năm 2017
                                                                TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                              TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
                                                                                       
                                                                    (Đã ký)
 
                                                                  Lê Nguyễn Xuân Lan