TIN TỨC

Thành lập 03 đơn vị mới - Phân công nhân sự quản lý

20/07/2020 14:55 — 842
Sáng ngày 20/7/2020, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp – Chủ tịch Hội đồng Trường đã chủ trì buổi họp công bố các quyết định thành lập 03 đơn vị mới, gồm: Viện Kỹ thuật Công nghệ, Viện Đào tạo Sau đại học, Khoa Đào tạo Kiến thức chung; đồng thời phân công nhân sự phụ trách cho các đơn vị. 

Tham dự buổi họp có, TS. Ngô Hồng Điệp – Phó Hiệu trưởng, lãnh đạo phòng Đào tạo Sau đại học, khoa Kỹ thuật công nghệ, Trung tâm Đào tạo Kiến thức chung, cùng các nhân sự được phân công.

Triển khai nội dung của buổi họp, ông Huỳnh Công Danh – Trường phòng Tổ chức đã lần lượt công bố các quyết định của Lãnh đạo Trường về việc thành lập các đơn vị mới, và phân công nhân sự phụ trách. Cụ thể, (1) Thành lập Viện Kỹ thuật Công nghệ trên cơ sở phân tách các chương trình đào tạo của khoa Kỹ thuật Công nghệ. Theo quyết định, quy mô hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ của Viện với 4 cấp chương trình (Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật công nghệ ô tô). Đồng thời, phân công PGS.TS Lê Tuấn Anh – Phó Hiệu trưởng kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc; phân công TS. Nguyễn Hồ Quang giữ chức vụ Phó Giám đốc; phân công ThS. Bùi Thanh Khiết giữ chức vụ Phó Giám đốc, kiêm nhiệm Giám đốc chương trình đào tạo Công nghệ thông tin. (2) Thành lập Viện Đào tạo Sau đại học trên cơ sở nòng cốt từ phòng Đào tạo Sau đại học. Nhân sự của Viện gồm có, TS. Nguyễn Hồng Thu giữ chức vụ Giám đốc, kiêm nhiệm Giám đốc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng, TS. Phạm Hồng Kiên giữ chức vụ Phó Giám đốc, điều động và phân công TS. Phan Văn Lý giữ chức vụ Phó Giám đốc. (3) Thành lập Khoa Đào tạo Kiến thức chung trên cơ sở nòng cốt từ Trung tâm Đào tạo Kiến thức chung. Theo đó, Lãnh đạo Trường cũng đã phân công ThS. Phan Thanh Bằng giữ chức vụ Trưởng khoa – Khoa Đào tạo Kiến thức chung, kiêm nhiệm Giám đốc chương trình Lý luận chính trị, phân công ThS. Lý Văn Ngoan giữ chức vụ Phó Trưởng khoa.

Tại buổi họp, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp – Chủ tịch Hội đồng Trường đã trao các quyết định điều động và phân công nhân sự quản lý cho các đơn vị nói trên. PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp cũng đã dành nhiều thời gian trao đổi về các chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị theo đúng với mục tiêu và định hướng phát triển của Trường. PGS đề nghị, với vai trò, chức năng và nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, các đơn vị cần thể hiện tinh thần đoàn kết nội bộ, khẩn trương xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc, bố trí nhân sự phù hợp, hiệu quả theo năng lực và vị trí công việc, đẩy mạnh tiến độ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm học 2020 – 2021; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược của Trường theo lộ trình đề ra.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp – Chủ tịch Hội đồng Trường đã trao các quyết định điều động và phân công nhân sự quản lý cho các đơn vị

 PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp trao đổi về các chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

 
BBT

Bài đăng cùng chủ đề