TIN TỨC

Phân công nhân sự lãnh đạo mới cho Viện Phát triển chiến lược

30/03/2020 10:31 — 679
Sáng 30/3/2020, Lãnh đạo trường Đại học Thủ Dầu Một đã họp phân công TS. Trần Văn Trung – Trưởng phòng Khoa học kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Viện Phát triển chiến lược.

Cụ thể,  theo quy định về độ tuổi,  TS. Nguyễn Văn Thủy sẽ thôi giữ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Viện Phát triển chiến lược. Ông hiện vẫn đảm nhiệm chức vụ Trưởng khoa Khoa học xã hội và nhân văn, kiêm Giám đốc chương trình Du lịch. Căn cứ yêu cầu công việc và năng lực nhân sự, Lãnh đạo Trường đã quyết định phân công TS. Trần Văn Trung – Trường phòng Khoa học kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Viện Phát triển chiến lược.

Viện Phát triển chiến lược được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-ĐHTDM ngày 06 tháng 01 năm 2017. Viện thực hiện nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu và ứng dụng mô hình giáo dục tiên tiến nhằm phát triển chất lượng giáo dục và đào tạo đại học, sau đại học.

Các hoạt động chính của Viện:
  • Nghiên cứu, cung cấp các sản phẩm nghiên cứu và phát triển các mô hình giáo dục hiện đại;
  • Xây dựng và phát triển văn hoá chất lượng giáo dục đại học, sau đại học;
  • Phát triển nguồn học liệu đáp ứng yêu cầu đào tạo đại học, sau đại học;
  • Ứng dụng, triển khai và chuyển giao công nghệ trong giáo dục ở tất cả các bậc học thông qua các hoạt động tư vấn và dịch vụ liên quan đến hoạt động giáo dục;
  • Tập huấn, bồi dưỡng và đào tạo chuyên môn có chất lượng cao nhằm nâng cao năng lực giáo viên, giảng viên tại các đơn vị giáo dục;
  • Đề xuất các kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo của Trường theo hướng đáp ứng nhu cầu của xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch Hội đồng Trường trao quyết định về nhân sự cho TS. Nguyễn Văn Thủy (trái) và TS. Trần Văn Trung (phải)
BBT

Bài đăng cùng chủ đề