TIN TỨC

Bổ nhiệm nhân sự phòng Đào tạo Sau đại học, khoa Khoa học Tự nhiên

03/07/2019 09:15 — 900
Ngày 1/7/2019, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp – Chủ tịch Hội đồng Trường đã chủ trì buổi họp phân công nhân sự cho 02 đơn vị là phòng Đào tạo Sau đại học và khoa Khoa học Tự nhiên.

Tham dự buổi họp có các thành viên Ban Giám hiệu, lãnh đạo phòng Tổ chức, Hành chính, Đào tạo Sau đại học, khoa Khoa học Tự nhiên, và các nhân sự được bổ nhiệm.

Tại buổi họp phân công, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp đã lần lượt trao quyết định điều động và phân công TS.Võ Viết Trí – Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học giữ chức vụ Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên; phân công TS. Nguyễn Hồng Thu – Phó trưởng phòng Đào tạo Sau đại học giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp đánh giá công tác quản lý đào tạo bậc đại học, bậc sau đại học, và hoạt động nghiên cứu chuyển giao khoa học luôn đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của Trường. PGS đề nghị, các nhân sự mới được bổ nhiệm đồng thuận phối với các đơn vị triển khai một cách đồng bộ có hệ thống từ việc đổi mới công tác quản trị đại học, phát triển chương trình, phương pháp dạy học đến việc đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng thông minh; đẩy mạnh hoạt động đào tạo sau đại học của Trường nhanh chóng hội nhập với nền giáo dục quốc tế; xây dựng kế hoạch phát triển một số ngành học mới thuộc khối ngành khoa học tự nhiên (vật liệu mới, hóa dược…); đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng “sản phẩm đào tạo” đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực, và cả nước.

Trong khuôn khổ buổi họp, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp dành nhiều thời gian trao đổi về chiến lược hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường trong thời gian tới, PGS nhấn mạnh, các đơn vị chuyên trách cần chủ động đổi mới hoạt động khoa học theo chiều sâu, quy tụ các nhóm nghiên cứu chuyên gia, cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài cùng hợp tác triển khai thực các chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn với chiến lược phát triển của Trường, như: chương trình nghiên cứu kinh tế - xã hội Champasak; chương trình nghiên cứu hoa phong lan; chương trình nghiên cứu bán dẫn hữu cơ Polyme công nghệ chế tạo; chương trình nghiên cứu xenlulo; chương trình dữ liệu lớn; bảo tồn và phát triển cây ăn trái bản địa… PGS tin tưởng, các nhân sự được phân công sẽ tiếp quản nhanh công việc, làm việc tích cực, chủ động, sáng tạo để có thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thương hiệu giáo dục của Trường xứng đáng với sự tin tưởng của xã hội, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo hội nhập với nền giáo dục quốc tế.

Đáp lại sự tín nhiệm của Lãnh đạo trường, các nhân sự mới được bổ nhiệm đã thể hiện tinh thần quyết tâm cùng với tập thể đơn vị bám sát chiến lược hoạt động của Trường, chủ động xây dựng kế hoạch hành động, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường, và hội nhập của nền giáo dục trong nước, khu vực, quốc tế.

 PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp đã lần lượt trao quyết định điều động và phân công nhiệm vụ công tác cho các nân sự mới

 PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp phát biểu chỉ đạo tại buổi họp
BBT
 


Bài đăng cùng chủ đề