TIN TỨC

Hướng dẫn đánh giá cơ sở giáo dục theo AUN-QA 2.0

12/01/2018 15:45 — 2845
Guide to AUNQA Assessment at Institutional Level Version2.0_Final_for_publishing_2016 (1)
xem tại link: http://aunsec.org/pdf/Guide%20to%20AUNQA%20Assessment%20at%20Institutional%20Level%20Version2.0_Final_for_publishing_2016%20(1).pdf

tiếng việt vui lòng liên hệ phòng ĐBCL

Bài đăng cùng chủ đề