TIN TỨC

Các CTĐT đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Quốc gia

21/01/2021 15:12 — 1805
- Năm 2017: Trường đạt chuẩn Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn MOET.
- Tháng 10/2019: 04 CTĐT đại học đạt chuẩn MOET, gồm:
+ CTĐT Sư phạm Lịch sử
CTĐT Sư phạm Ngữ văn
CTĐT Giáo dục Tiểu học
CTĐT Giáo dục Mầm non.
- Tháng 11/2020: 04 CTĐT đại học đạt chuẩn MOET, gồm:
CTĐT Luật
CTĐT Giáo dục học
CTĐT Quản lý tài nguyên môn trường
CTĐT Ngôn ngữ Anh.
- Tháng 4/2021: 03 CTĐT đại học đạt chuẩn kiểm định MOET, gồm:
CTĐT Công tác xã hội
CTĐT Kỹ thuật xây dựng
CTĐT Kiến trúc.
- Tháng 6/2022: 05 CTĐT thạc sĩ đạt chuẩn kiểm định MOET, gồm:
CTĐT Công tác xã hội
CTĐT Quản lý giáo dục
CTĐT Ngôn ngữ Anh
CTĐT Quản trị kinh doanh
CTĐT Văn học Việt Nam.
- Tháng 6/2022: 04 CTĐT đại học đạt chuẩn kiểm định MOET, gồm:
CTĐT Quản lý công nghiệp
CTĐT Quản lý nhà nước
CTĐT Quản lý đất đai
CTĐT Ngôn ngữ Trung Quốc.

Bài đăng cùng chủ đề