Phòng Thanh Tra

Kế hoạch thanh tra nội bộ năm học 2021 - 2022Công văn số 4555 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2021-2022 đối với CSGDĐH, trường CĐSPKế hoạch thanh tra nội bộ năm học 2020 - 2021 của Trường ĐH Thủ Dầu MộtHướng dẫn công tác thanh tra nội bộ năm học 2020-2021 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh traThông tư số 23/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thiCông văn 3530/BGDĐT-TTr công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021Công văn 2304/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT 2020Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2019-2020 đối với CSGDĐH, trường SPCông văn 1960/BGDĐT-TTr 2019 hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi THPT quốc gia 2019Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dụcChỉ thị 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dụcNghị định 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dụcHướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2018-2019 đối với các CSGDĐH, trường SPThực hiện Quy chế làm việc