Phòng Hợp Tác Quốc Tế

Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Northern Kentucky (Hoa Kỳ)

2029

TẢI VỀ FILE PDF

Bài đăng cùng chủ đề

Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Wufeng (Đài Loan)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Công lập kỹ thuật Cao Hùng và Hiệp hội Thương gia Đài LoanBiên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Quản lý Panyapiwat (Thái Lan)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học GIET (Ấn Độ)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Dinamika (Indonesia)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Negeri Surabaya (Indonesia)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây (Trung Quốc)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Chungnam (Hàn Quốc)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Cao đẳng Pitchayabundit (Thái Lan)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Học viện Logistics (Singapore)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Chodang (Hàn Quốc)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Học viện EASB_EAIM (Singapore)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Trường Vinh (Đài Loan)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (Thái Lan)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Thành Công (Đài Loan)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Cao đẳng Chung Kang (Hàn Quốc)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Champasack (Thái Lan)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Thammasat (Thái Lan)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Việt - Nhật (Nhật Bản)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Tĩnh Nghi (Đài Loan)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Jungwon (Hàn Quốc)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Ngoại ngữ Quảng Tây (Trung Quốc)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Kỹ thuật Cao Hùng (Đài Loan) Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Shu-te (Đài Loan)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Kỹ thuật Long Hoa (Đài Loan)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Học viện Ngôn ngữ Pines (Philippines)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Kỹ thuật Triều Dương (Đài Loan)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Han Nam (Hàn Quốc)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Kỹ thuật China (Đài Loan)Khóa học trực tuyến V-LED (Virtual - Leadership Entrepreneurship Development)Thông tin và mẫu đăng ký chương trình tập huấn ngắn hạn về công nghệ chế tạo khuôn mẫu tại trường Đại học Quốc Lập Khoa Học Ứng Dụng Cao Hùng Đài Loan, năm 2017Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Trung Hưng (Đài Loan)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Cordilleras (Philippines) Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Chinan (Đài Loan)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Đại Diệp (Đài Loan)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Hiệp hội thương gia Đài LoanBiên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Công lập Bình Đông (Đài Loan)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Kyungsung (Hàn Quốc)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Woosong (Hàn Quốc) Trao đổi học thuật với Học viện Khoa học Kỹ thuật – Đại học Chi NanGiao lưu với sinh viên trường Cao đẳng công nghệ cao Singapore