Phòng Truyền Thông

Thông tin liên lạc Phòng Truyền thông

3487
  • Địa chỉ: Cổng 1, Trường Đại học Thủ Dầu Một, số 6 Trần Văn Ơn, P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.
  • Điện thoại: (0274) 3822518 (Ext: 3 - 121) - Email: thongtindientu@tdmu.edu.vn
  • Liên hệ nhanh: 0983.737757