CDIO

Đại học Thủ Dầu Một là thành viên của tổ chức CDIO thế giới

25/07/2017 14:58 — 4395
Trường Đại học Thủ Dầu Một tiếp cận đề xướng CDIO và sớm trở thành thành viên của tổ chức CDIO thế giới. Từ khi là thành viên chính thức của tổ chức CDIO thế giới (tháng 8/2015), Trường Đại học Thủ Dầu Một đã tích cực triển khai các giải pháp phát triển chương trình đào tạo theo sáng kiến CDIO một cách đồng bộ và có hệ thống.

Đại học Thủ Dầu Một quyết tâm triển khai mô hình đào tạo này trong toàn trường, ở nhiều mức độ khác nhau sao cho phù hợp với từng lĩnh vực, từng ngành, từng bộ môn. Nhà trường đã mời các chuyên gia tập huấn mô hình đào tạo CDIO cho toàn thể giảng viên. Sau đợt tập huấn, Các khoa, bộ môn tập trung xây dựng chương trình cho phù hợp với ngành, bộ môn của mình. Cụ thể, các khoa rà soát lại toàn bộ chương trình, xây dựng lại chuẩn đầu ra cho ngành và chuẩn đầu ra cho từng môn học và từ chuẩn đầu ra này, khoa sẽ thiết kế lại chương trình đào tạo cho phù hợp với hệ thống các mục tiêu giáo dục gồm 12 tiêu chuẩn đề cập đến triết lý chương trình, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo tích hợp, không gian học, đánh giá học tập....của CDIO.  Đây là một bước đột phá trong việc xây dựng chương trình đào tạo đồng thời  đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao năng lực giảng dạy của giảng viên.

Bên cạnh đó, Đại học Thủ Dầu Một còn là nhân tố tích cực trong việc hỗ trợ các trường khác tiếp cận với mô hình giáo dục tiên tiến này, hình thành mạng lưới các trường đại học cùng phấn đấu cho một nền giáo dục tiến bộ.

Hiên nay tại Việt Nam, có 4 trường là thành viên của tổ chức CDIO thế giới: Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Đà Lạt

Để tìm hiều thêm về CDIO, vui lòng liên hệ: 
Viện Phát triển chất lượng giáo dục - Đại học Thủ Dầu Một
ĐT: 0274. 3696137 - Email: iee@tdmu.edu.vn
Đang tải...