VĂN BẢN NỘI BỘ

Số Ngày hiệu lực Tên văn bản
27/KH-ÐHTDM 29/03/2017 KH Khảo sát về tình hình việc làm cựu SV và ý kiến DN về người LĐ là cựu SV của Trường đã tốt nghiệp năm 2016
159/ÐHTDM - HC 24/03/2017 Giao nhiệm vụ cho các Trung tâm, Viện nghiên cứu trực thuộc Trường
22/KH-ÐHTDM 23/03/2017 KH Tổ chức Ngày hội khoa học sinh viên, lần thứ V năm 2017
329/QÐ-ÐHTDM 23/03/2017 Thành lập Hội đồng khoa học ngành CNTT - Điện - Điện tử
330/QÐ-ÐHTDM 23/03/2017 Thành lập Hội đồng khoa họcngành Kiến trúc - Xây dựng
149/ÐHTDM - ÐT 22/03/2017 Hướng dẫn thực hiện quy định chuẩn đầu ra cho SV trình độ ĐH, CĐ hệ chính quy và thường xuyên
306/QÐ-ÐHTDM 17/03/2017 Thành lập Hội đồng khoa học khoa Kiến trúc - Xây dựng
14/TB-ÐHTDM 16/03/2017 Thông báo Tuyển sinh đại học hệ thường xuyên năm 2017
302/QÐ-ÐHTDM 16/03/2017 Thành lập Hội đồng khoa học ngành Sinh học - Công nghệ Sinh học
301/QÐ-ÐHTDM 16/03/2017 Thành lập Hội đồng khoa học ngành Sư phạm
300/QÐ-ÐHTDM 16/03/2017 Thành lập Hội đồng khoa học ngành Khoa học Tự nhiên
299/QÐ-ÐHTDM 16/03/2017 Thành lập Hội đồng khoa học ngành Khoa học xã hội và Nhân văn
298/QÐ-ÐHTDM 16/03/2017 Thành lập Hội đồng khoa học ngành Khoa học Quản lý
214/QÐ-ÐHTDM 15/03/2017 Thành lập Bộ môn Kỹ nghệ Gỗ thuộc Viện Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ
21/KH-ÐHTDM 15/03/2017 KH đào tạo kỹ năng thực nghiệm khoa học cho học sinh lứa tuổi 8 - 17
20/KH-ÐHTDM 15/03/2017 KH Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường chủ đề "Nam bộ từ 1698 đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài"
18/KH-ÐHTDM 10/03/2017 KH Đào tạo kỹ năng xã hội cho sinh viên hệ chính quy năm học 2016 - 2017
17/KH-ÐHTDM 10/03/2017 KH Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng xã hội dành cho sinh viên năm cuối
13/TB-ÐHTDM 09/03/2017 Thồng báo nhận hồ sơ chế độ chính sách, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
16/KH-ÐHTDM 09/03/2017 Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Tác động của quá trình đô thị đến tâm lý của người dân khu vực ĐNB"
15/KH-ÐHTDM 02/03/2017 KH xét tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ đào tạo chính quy và thường xuyên đợt tháng 6 năm 2017
14/KH-ÐHTDM 02/03/2017 KH Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp
157/QÐ-ÐHTDM 02/03/2017 Danh mục nhiệm vụ NCKH cấp Trường của giảng viên năm 2017