THÔNG BÁO

Thông báo học bổng Tiến sĩ SNU Predident Fellowship (SPF) của Đại học Quốc gia Seoul tại Hàn Quốc 21017
Ngày đăng: 17/02/2017 11:01
Thư mời viết bài tham luận Hội nghị Hóa học hữu cơ toàn quốc lần thứ 8
Ngày đăng: 17/02/2017 10:58
Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế về kế toán và tài chính (ICOAF) 2017
Ngày đăng: 16/02/2017 10:47
Thông báo Khóa tập huấn phương pháp nghiên cứu liên ngành và khu vực học - Khóa 01 năm 2017
Ngày đăng: 15/02/2017 14:12
Thư mời tham gia Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ X "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT"
Ngày đăng: 10/02/2017 10:50
Thông báo mời tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2017 (đợt 2)
Ngày đăng: 08/02/2017 15:14
KH Tọa đàm chuyên gia "Định hướng giá trị và phẩm chất nghề nghiệp cho SV trường ĐHTDM trong bối cảnh hội nhập quốc tế"
Ngày đăng: 07/02/2017 08:12
V/v tổ chức hội thảo khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên theo mô hình kết nối giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai"
Ngày đăng: 20/01/2017 08:30
Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học “Đảm bảo kiểm định chất lượng đại học theo AUN-QA”
Ngày đăng: 19/01/2017 09:43
Thư mời viết bài cho hội thảo khoa học "Văn học Đông Nam Bộ thế kỷ XX"
Ngày đăng: 17/01/2017 16:14
Thư mời viết bài cho hội thảo khoa học, chủ đề "Công nghệ sinh học và sinh học ứng dụng khu vực Đông Nam Bộ"
Ngày đăng: 17/01/2017 16:11
Về việc Nghỉ Tết Nguyên đán 2017
Ngày đăng: 16/01/2017 10:05
Thông báo thu học phí học kỳ 2 và bổ sung học kỳ 1 đối với SV hệ chính quy các ngành ngoài sư phạm năm học 2016 - 2017
Ngày đăng: 13/01/2017 17:12
Thông báo thu học phí học kỳ 2 và bổ sung học kỳ 1 các lớp đào tạo hệ thường xuyên năm học 2016 - 2017
Ngày đăng: 13/01/2017 17:11
Đánh giá học phần năm học 2016 - 2017 thông qua Website quản lý đào tạo
Ngày đăng: 06/01/2017 09:31
Thông báo phúc khảo kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ khóa 3 năm 2016
Ngày đăng: 28/12/2016 14:50
Thông báo kết quả tuyển sinh kỳ thi đại học hệ thường xuyên đợt 2 năm 2016
Ngày đăng: 27/12/2016 21:53
Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo trình độ ThS kỳ thi tuyển sinh Cao học khóa 3 năm 2016
Ngày đăng: 27/12/2016 16:09
Thông báo V/v đề xuất, đặt hàng đề tài NCKH & PTCN, đề tài NCKH xã hội và Nhân văn, dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2018
Ngày đăng: 22/12/2016 09:53
Biểu mẫu Thực tập sư phạm năm học 2016 - 2017
Ngày đăng: 21/12/2016 16:02
Mời tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ NCKH & PTCN tỉnh Bình Dương năm 2017 (Đợt 1)
Ngày đăng: 21/12/2016 15:10
Thông báo sơ đồ phòng thi tuyển sinh cao học và hệ thường xuyên đợt 2 năm 2016
Ngày đăng: 15/12/2016 10:07