THÔNG BÁO

Thống báo trả tiền miễn giảm học phí học kỳ 1 (2016 - 2017), chi miễn giảm học phí bổ sung (2014 - 2015) và (2015 - 2016) có danh sách đính kèm
Ngày đăng: 23/05/2017 16:26
Thông báo lịch thi tuyển sinh hệ thường xuyên khóa 11 năm 2017 ( Liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học)
Ngày đăng: 23/05/2017 14:43
Thư mời viết bài hội thảo QG "Đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững vùng Nam bộ: Lý luận, thực tiễn và đối thoại chính sách"
Ngày đăng: 23/05/2017 14:41
Hội thi " Tìm hiểu tiêu chuẩn AUN-QA"
Ngày đăng: 23/05/2017 14:38
Kế hoạch đào tạo đại học năm học 2017 - 2018 (Hệ chính quy)
Ngày đăng: 15/05/2017 14:27
Tổ chức đăng ký môn học trực tuyến năm học 2017 - 2018
Ngày đăng: 12/05/2017 15:40
Tổ chức xét tặng "Giải thưởng SV NCKH" năm 2017
Ngày đăng: 10/05/2017 09:08
Công văn về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN 2018 thuộc chương trình Tây Nguyên 2016 - 2020
Ngày đăng: 10/05/2017 09:07
Thông báo mở các lớp ôn tập thi tuyển sinh cao học đợt 4, năm 2017
Ngày đăng: 09/05/2017 10:24
Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 4 năm 2017
Ngày đăng: 09/05/2017 10:23
Thông báo lịch ôn thi Hệ thường xuyên năm 2017 - (Liên thông, Đại học VLVH)
Ngày đăng: 05/05/2017 15:52
Thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Đại học hệ chính quy năm 2017
Ngày đăng: 20/04/2017 16:20
Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017
Ngày đăng: 14/04/2017 18:58
Thông báo thi và ôn thi năng khiếu đại học chính quy năm 2017 (Cho mã tổ hợp xét tuyển M00, V00 và V001)
Ngày đăng: 14/04/2017 18:57
Thông báo Trả lời bảng khảo sát của chuyên gia tư vấn IBM
Ngày đăng: 12/04/2017 08:26
Thông báo Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017
Ngày đăng: 07/04/2017 08:50
Thư mời viết bài cho Hội thảo Quốc gia "Vai trò của công tác quản trị địa phương đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế trọng điểm phía Nam"
Ngày đăng: 30/03/2017 15:34
Tuyển sinh đi học tại U-Crai-Na năm 2017
Ngày đăng: 29/03/2017 15:06
Khảo sát về tình hình việc làm cựu SV và ý kiến DN về người LĐ là cựu SV của Trường đã tốt nghiệp năm 2016
Ngày đăng: 29/03/2017 15:04
Thư mời viết bài tham luận hội thảo khoa học tại trường ĐH Sư phạm Tp.HCM chủ đề "Cán bộ trẻ với thực tiễn khoa học"
Ngày đăng: 28/03/2017 10:18
Thông báo tổ chức lớp học bổ túc kiến thức để đủ điều kiện dự thi tuyển sinh cao học năm 2017
Ngày đăng: 21/03/2017 16:07
Thư mời tham gia viết bài Hội thảo khoa học "Nam bộ từ năm 1698 đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài"
Ngày đăng: 20/03/2017 14:25