THÔNG BÁO

Thông báo mức thu học phí cao học năm 2017-2018
Ngày đăng: 15/08/2017 11:04
Thông báo v/v thu học phí các lớp hệ thường xuyên NH 2017-2018
Ngày đăng: 11/08/2017 16:40
Trả tiền miễm giảm học phí, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017; chi miễn giảm học phí bổ sung năm học 2015 - 2016, 2016-2017
Ngày đăng: 28/07/2017 16:07
Thông báo nhận tiền khen thưởng sinh viên thực tập sư phạm NH 2016 - 2017
Ngày đăng: 12/07/2017 11:26
Danh sách sinh viên dự lễ tốt nghiệp ( danh sách được cập nhật ngày 13/6/2017 )
Ngày đăng: 13/06/2017 09:27
Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 17/6/2017
Ngày đăng: 12/06/2017 08:55
Các quyết định công nhận bằng tốt nghiệp trình độ ĐH - CĐ hệ chính quy, ĐH - CĐ hệ thường xuyên
Ngày đăng: 09/06/2017 18:06
Thông báo nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 (2016-2017) và trợ cấp xã hội học kỳ 2 ( 2016 - 2017)
Ngày đăng: 07/06/2017 08:38
Thông báo nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 (2016-2017) và trợ cấp xã hội học kỳ 2 ( 2016 - 2017)
Ngày đăng: 07/06/2017 08:38
Thống báo trả tiền miễn giảm học phí học kỳ 1 (2016 - 2017), chi miễn giảm học phí bổ sung (2014 - 2015) và (2015 - 2016) có danh sách đính kèm
Ngày đăng: 23/05/2017 16:26
Tổ chức xét tặng "Giải thưởng SV NCKH" năm 2017
Ngày đăng: 10/05/2017 09:08
Thông báo Kế hoạch thực hiện và bảo vệ luận văn thạc sĩ (Khóa 1)
Ngày đăng: 14/03/2017 08:17
Thồng báo nhận hồ sơ chế độ chính sách, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
Ngày đăng: 09/03/2017 15:45
KH Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp
Ngày đăng: 03/03/2017 15:22
KH xét tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ đào tạo chính quy và thường xuyên đợt tháng 6 năm 2017
Ngày đăng: 03/03/2017 14:38
Thông báo nhận tiền trợ cấp xã hội học kỳ I, năm học 2016 - 2017
Ngày đăng: 22/02/2017 16:08
Thông báo thu học phí học kỳ 2 và bổ sung học kỳ 1 đối với SV hệ chính quy các ngành ngoài sư phạm năm học 2016 - 2017
Ngày đăng: 13/01/2017 17:12
Thông báo thu học phí học kỳ 2 và bổ sung học kỳ 1 các lớp đào tạo hệ thường xuyên năm học 2016 - 2017
Ngày đăng: 13/01/2017 17:11
Biểu mẫu Thực tập sư phạm năm học 2016 - 2017
Ngày đăng: 21/12/2016 16:02
Thông báo sơ đồ phòng thi tuyển sinh cao học và hệ thường xuyên đợt 2 năm 2016
Ngày đăng: 15/12/2016 10:07
Thông báo nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ II (2015-2016) và tiền khen thưởng danh hiệu (2015-2016) cho SV các năm năm 2,3,4,5
Ngày đăng: 17/11/2016 17:00
Thu học phí các lớp hệ đào tạo thường xuyên năm học 2016 - 2017
Ngày đăng: 24/10/2016 20:50
http://hotro.tdmu.edu.vn/chat/client/?website=1