THÔNG BÁO

Đánh giá học phần năm học 2016 - 2017 thông qua Website quản lý đào tạo

06/01/2017 09:31 — 1381
TẢI VỀ FILE PDF

Thông báo khác

Thông báo học bổng Tiến sĩ SNU Predident Fellowship (SPF) của Đại học Quốc gia Seoul tại Hàn Quốc 21017
Ngày đăng: 17/02/2017 11:01
Thư mời viết bài tham luận Hội nghị Hóa học hữu cơ toàn quốc lần thứ 8
Ngày đăng: 17/02/2017 10:58
Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế về kế toán và tài chính (ICOAF) 2017
Ngày đăng: 16/02/2017 10:47
Thông báo Khóa tập huấn phương pháp nghiên cứu liên ngành và khu vực học - Khóa 01 năm 2017
Ngày đăng: 15/02/2017 14:12
Thư mời tham gia Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ X "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT"
Ngày đăng: 10/02/2017 10:50
Thông báo mời tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2017 (đợt 2)
Ngày đăng: 08/02/2017 15:14
V/v tổ chức hội thảo khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên theo mô hình kết nối giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai"
Ngày đăng: 20/01/2017 08:30
Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học “Đảm bảo kiểm định chất lượng đại học theo AUN-QA”
Ngày đăng: 19/01/2017 09:43
Thư mời viết bài cho hội thảo khoa học "Văn học Đông Nam Bộ thế kỷ XX"
Ngày đăng: 17/01/2017 16:14
Thư mời viết bài cho hội thảo khoa học, chủ đề "Công nghệ sinh học và sinh học ứng dụng khu vực Đông Nam Bộ"
Ngày đăng: 17/01/2017 16:11