Phiếu Lấy Ý Kiến Của Học Viên Về Hoạt Động Giảng Dạy Của Giảng Viên

(Biểu mẫu khảo sát 08 - Cao học)

Nhằm giúp giảng viên (GV) có cơ sở để điều chỉnh hoạt động giảng dạy sau khi kết thúc mỗi học phần, Trường Đại học Thủ Dầu Một đề nghị Anh/Chị cho ý kiến về hoạt động giảng dạy của GV thông qua phiếu khảo sát này. Thông tin Anh/Chị cung cấp sẽ góp phần giúp Nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.THÔNG TIN CHUNG