PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NHÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG - SĐH 2021

(Biểu mẫu khảo sát 05 - Cao học)

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Thủ Dầu Một. Quý Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến về chất lượng cựu người học của Trường đang làm việc tại cơ quan/doanh nghiệp.
Mọi ý kiến đóng góp của Quý Ông/Bà được giữ bí mật hoàn toàn và được sử dụng để điều chỉnh, cải tiến hoạt động đào tạo của Nhà trường ngày đạt hiệu quả cao.THÔNG TIN CHUNG