PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI HỌC VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Dành cho người học năm cuối, trước khi tốt nghiệp) - SĐH 2021

(Biểu mẫu khảo sát 06 - Cao học)

Nhằm giúp Nhà trường có cơ sở tự đánh giá và cải tiến chất lượng đào tạo, Trường Đại học Thủ Dầu Một đề nghị Anh/Chị cho ý kiến phản hồi về chương trình đào tạo (CTĐT)/khoá học. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị!THÔNG TIN CHUNG