Phiếu khảo sát ý kiến học viên về khoá học

(Biểu mẫu khảo sát 07 - Cao học)

Nhằm giúp Nhà trường có cơ sở tự đánh giá và cải tiến chất lượng đào tạo, Trường Đại học Thủ Dầu Một đề nghị Anh/Chị cho ý kiến phản hồi về chương trình đào tạo (CTĐT)/khoá học. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị!



THÔNG TIN CHUNG