Phiếu Khảo Sát Sự Kỳ Vọng Của Học Viên Về Cơ Sở Đào Tạo

(Biểu mẫu khảo sát 06 - Cao học)

Nhằm giúp Nhà trường có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người học và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, trường Đại học Thủ Dầu Một đề nghị Anh/Chị cho ý kiến về những kỳ vọng của Anh/Chị khi tham gia học tập tại trường. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị!THÔNG TIN CHUNG