Phiếu Khảo Sát Người Học Về Phát Triển Nghề Nghiệp Sau Tốt Nghiệp

(Biểu mẫu khảo sát 04 - Cao học)

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo người học sau tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và phát triển bản thân. Trường Đại học Thủ Dầu Một triển khai khảo sát và mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ cựu người học. Nhà trường trân trọng đề nghị Anh/Chị vui lòng cung cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách điền dấu (X) vào ô phù hợp và điền thông tin vào các khoảng trống.Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát này hoàn toàn được bảo mật.THÔNG TIN CHUNG