Phiếu Lấy Ý Kiến Người Học Về Chất Lượng Phục Vụ/Hỗ Trợ Của Trường

(Biểu mẫu khảo sát 01 - Cao học)

Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng phục vụ người học, Trường Đại học Thủ Dầu Một đề nghị Anh/Chị cho ý kiến về hoạt động phục vụ và dịch vụ hỗ trợ của Nhà trường thông qua phiếu khảo sát này. Thông tin Anh/Chị cung cấp có ý nghĩa rất quan trọng giúp Nhà trường nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của người học.THÔNG TIN CHUNG