PHIẾU LẤY Ý KIẾN CBVC VỀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - SĐH 2021

(Biểu mẫu khảo sát 02 - Cao học)

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) phục vụ cộng đồng (PVCĐ) Trường Đại học Thủ Dầu Một (sau đây gọi tắt là Trường) rất mong được cán bộ, giảng viên, nhân viên toàn Trường cho ý kiến nhận xét bằng cách chấm điểm cho các câu hỏi sau đây. Mỗi ý kiến của Anh/ Chị là một đóng góp cho việc nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. Các thông tin về người cho ý kiến được Trường bảo mật.THÔNG TIN CHUNG