Phiếu Lấy Ý Kiến CBVC Về Môi Trường Làm Việc

(Biểu mẫu khảo sát 02 - Cao học)

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, Trường Đại học Thủ Dầu Một đề nghị quý Thầy/Cô là giảng viên, chuyên viên, nhân viên phục vụ đánh giá mức độ hài lòng về công việc tại trường. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Thầy/Cô!THÔNG TIN CHUNG