Phiếu khảo sát ý kiến của giảng viên về chương trình đào tạo

(Biểu mẫu khảo sát 03 - Cao học)

Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo, Trường Đại học Thủ Dầu Một đề nghị quý Thầy/Cô đóng góp ý kiến đánh giá liên quan đến chương trình đào tạo (CTĐT) mà quý Thầy/Cô tham gia giảng dạy. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Thầy/Cô!THÔNG TIN CHUNG