Phiếu khảo sát về tình hình việc làm của người học tốt nghiệp

(Biểu mẫu khảo sát 04 - A)

Thân gửi Cựu người học trường Đại học Thủ Dầu Một!
 
Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo người học tốt nghiệp có việc làm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Trường Đại học Thủ Dầu Một triển khai khảo sát về tình trạng việc làm của người học đã tốt nghiệp và mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ cựu người học.
Nhà trường trân trọng đề nghị Anh/Chị vui lòng cung cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách điền dấu (x) vào ô phù hợp và điền thông tin vào các khoảng trống.
Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát này hoàn toàn được bảo mật.THÔNG TIN CHUNG