THÔNG BÁO V/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2 - Đợt tốt nghiệp tháng 06/2017

15/06/2017 09:27 — 2142
TẢI VỀ FILE PDF
 
1. Danh sách sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp

Xem tại Website trường http://www.tdmu.edu.vn/ vào mục: Sinh viên/ Văn bằng-chứng chỉ/ QĐ công nhận và cấp VBCC

* Lưu ý: Sinh viên không có chữ “CB” tại cột “Cấp bằng (CB)” trong quyết định này là chưa nộp đủ chuẩn đầu ra  và phải nộp bổ sung chứng chỉ chuẩn đầu ra khi nhận bằng chính thức.

Sinh viên kiểm tra thông tin in bằng trong Danh sách được công nhận tốt nghiệp (họ và tên, ngày tháng năm sinh, phái, xếp loại), nếu có sai sót phản hồi về Bộ phận Cấp phát văn bằng chứng chỉ - phòng Hành chính (Phòng A1.104) trước ngày 30/06/2017 để chỉnh sửa.

2. Hồ sơ, địa điểm, thời gian nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

2.1. Đối với sinh viên đủ điều kiện về chuẩn đầu ra và đến Trường tham dự lễ tốt nghiệp vào ngày 17/06/2017:

- Sau khi trả lễ phục đến tầng 1 Dãy B2  nhận theo lớp (Xem Sơ đồ phòng nhận kèm theo thông  báo này).

- Sinh viên đến nhận xuất trình bản chính CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và biên lai đóng lệ phí làm lễ tốt nghiệp.

* Lưu ý: Sinh viên giữ lại Biên lai đóng lệ phí làm lễ tốt nghiệp để nộp lại khi nhận bằng chính thức.

2.2. Đối với các trường hợp còn lại:

- Từ ngày 20/06/2017, nhận tại Bộ phận Cấp phát văn bằng chứng chỉ - phòng Hành chính (A1.104), vào Thứ 3 hàng tuần (Buổi sáng từ 8h - 11h30, buổi chiều từ 14h đến 16h30).

- Sinh viên đến nhận xuất trình bản chính CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

3. Thời gian và địa điểm nhận bằng chính thức: (dự kiến cuối tháng 08/2017)

Sinh viên theo dõi thông báo tại Website Trường vào Mục: Sinh viên/ Văn bằng-chứng chỉ/ Thông báo

Thông báo khác

Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng theo Quyết định công nhận tốt nghiệp số 69/QĐ-ĐHTDM và 160/QĐ-ĐHTDM
Ngày đăng: 14/04/2017 15:47
Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục QP-AN và Giáo dục thể chất của sinh viên cao đẳng khóa 2014-2017
Ngày đăng: 23/03/2017 09:27
Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của sinh viên đại học ngành Giáo dục Tiểu học khóa 2014 – 2016 (Lớp DLD14TH204, DLD14TH205, DLD14TH206)
Ngày đăng: 17/03/2017 14:06
THÔNG BÁO V/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính quy (Quyết định công nhận tốt nghiệp số 70/QĐ-ĐHTDM và số 68/QĐ-ĐHTDM)
Ngày đăng: 15/02/2017 10:16
Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục QP-AN và Giáo dục thể chất của sinh viên đại học khóa 2013-2017
Ngày đăng: 07/12/2016 21:57
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng khóa 2012 – 2015, đại học khóa 2011- 2015, hệ chính quy - đợt tốt nghiệp tháng 06/2016
Ngày đăng: 06/09/2016 15:54
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng khóa 2012 – 2015 hệ chính quy - đợt tốt nghiệp tháng 04/2016
Ngày đăng: 29/08/2016 16:36
Nhận bằng tốt nghiệp đại học khóa 2012-2016, cao đẳng khóa 2013-2016 hệ chính quy và hệ thường xuyên đợt tốt nghiệp tháng 6/2016
Ngày đăng: 27/06/2016 11:14