Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng đợt tốt nghiệp tháng 6/2017

5341
TẢI VỀ FILE PDF

Thông báo khác

Thông báo V/v kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng tạm thời đợt tháng 1 - 2018
Ngày đăng: 03/02/2018 09:35
Thông báo V/v kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ đợt 1 - 2018
Ngày đăng: 01/02/2018 14:59
Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục QP-AN của sinh viên đại học khóa 2014-2018 và cao đẳng khóa 2015-2018
Ngày đăng: 30/11/2017 07:53
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học lớp DLD15AV101
Ngày đăng: 13/10/2017 17:13
THÔNG BÁO V/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2 - Đợt tốt nghiệp tháng 06/2017
Ngày đăng: 15/06/2017 09:27
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng theo Quyết định công nhận tốt nghiệp số 69/QĐ-ĐHTDM và 160/QĐ-ĐHTDM
Ngày đăng: 14/04/2017 15:47
Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục QP-AN và Giáo dục thể chất của sinh viên cao đẳng khóa 2014-2017
Ngày đăng: 23/03/2017 09:27
Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của sinh viên đại học ngành Giáo dục Tiểu học khóa 2014 – 2016 (Lớp DLD14TH204, DLD14TH205, DLD14TH206)
Ngày đăng: 17/03/2017 14:06
THÔNG BÁO V/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính quy (Quyết định công nhận tốt nghiệp số 70/QĐ-ĐHTDM và số 68/QĐ-ĐHTDM)
Ngày đăng: 15/02/2017 10:16
Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục QP-AN và Giáo dục thể chất của sinh viên đại học khóa 2013-2017
Ngày đăng: 07/12/2016 21:57