KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

0

NGÀY

0

GIỜ

0

PHÚT

0

GIÂY

Quyết định 1499/QĐ-ĐHTDM ngày 16/11/2017 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản)

15/01/2018 08:31 — 357
TẢI VỀ FILE PDF

Tin học khác

Quyết định 1467/QĐ-ĐHTDM ngày 03/10/2018 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao)
Ngày đăng: 11/10/2018 11:18
Quyết định 1466/QĐ-ĐHTDM ngày 03/10/2018 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản)
Ngày đăng: 11/10/2018 11:17
Quyết định 1338/QĐ-ĐHTDM ngày 04/9/2018 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao)
Ngày đăng: 24/09/2018 09:48
Quyết định 1337/QĐ-ĐHTDM ngày 04/9/2018 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản)
Ngày đăng: 24/09/2018 09:47
Quyết định 1153/QĐ-ĐHTDM ngày 03/8/2018 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản)
Ngày đăng: 24/09/2018 09:46
Quyết định 1152/QĐ-ĐHTDM ngày 03/8/2018 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao)
Ngày đăng: 24/09/2018 09:46
Quyết định 839/QĐ-ĐHTDM ngày 02/7/2018 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao)
Ngày đăng: 24/09/2018 09:45
Quyết định 838/QĐ-ĐHTDM ngày 02/7/2018 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản)
Ngày đăng: 24/09/2018 09:44
Quyết định số 733 ngày 14/6/2018 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT (chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao)
Ngày đăng: 04/08/2018 12:10
Quyết định số 732 ngày 14/6/2018 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT (chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản)
Ngày đăng: 04/08/2018 12:09