TIN TỨC

Tọa đàm khoa học “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

29/03/2019 16:32 — 18721
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 27/3/2019, trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ đề của Tọa đàm đã thu hút sự quan tâm của toàn thể cán bộ giảng viên, đảng viên các chi bộ trực thuộc Trường.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, đồng chí Ngô Hồng Điệp – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng khẳng định, mục đích của chủ đề tọa đàm là hướng tới mục tiêu tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CBGV, đảng viên, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Để đạt được mục tiêu của Tọa đàm, đồng chí Phó Bí thư đề nghị, các cấp ủy, đơn vị, CBGV, đảng viên toàn Trường phải chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung của chuyên đề gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao; đồng thời nêu cao tính với thần tự giác, ý thức trách nhiệm, chung sức, đoàn kết cùng tập thể đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ.

Triển khai những nội dung của chuyên đề năm 2019, chương trình tọa đàm với sự tham gia của các diễn giả là những giảng viên giàu kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy các môn khoa học chính trị: ThS. Phan Thanh Bằng – Giám đốc Trung tâm Đào tạo kiến thức chung, ThS. Lương Thị Hải Thảo, ThS. Trần Thị Thủy, ThS. Lê Tuấn Anh. Tọa đàm đã tập trung trình bày những nội dung cơ bản về: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’; nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Bám sát chủ đề tọa đàm, các diễn giả cũng đã đánh giá về kết quả về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân sau hơn 30 năm đổi mới; kết quả thực hiện vấn đề tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống nhân dân tại trường Đại học Thủ Dầu Một qua 10 hình thành xây dựng và phát triển.

Từ nội dung chuyên đề, đại biểu tham dự và các diễn giả đã trao đổi, đóng góp ý kiến làm rõ một số vấn đề, như: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân gắn với việc kiểm tra, đánh giá các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến người dân; nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân … Đồng thời, đề xuất một số giải pháp tiếp tục xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân đối với các hoạt động khoa học giáo dục của Nhà trường nhằm góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, CBGV, đó là: Từng chi bộ, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; mỗi đảng viên, CBVC xây dựng bản cam kết, kế hoạch thực hiện chuyên đề làm theo Bác năm 2019 theo các nội dung: Quán triệt chủ trương của Đảng về ý thức tôn trong nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân đến từng CBGV, đảng viên Nhà trường; duy trì các sinh hoạt, hội họp tại các chi bộ, đơn vị; thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên; đấu tranh phòng chống suy thoái về chính trị - tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi tổ chức và cá nhân; nêu gương của CBGV, đảng viên trong mọi hoạt động; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong Nhà trường: Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trong việc xây dựng nhiệm vụ chính trị.

 

Triển khai những nội dung của chuyên đề năm 2019, chương trình tọa đàm với sự tham gia của các diễn giả là những giảng viên giàu kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy các môn khoa học chính trị của Trường
BBT
 
 


Bài đăng cùng chủ đề