TIN TỨC

Sinh viên chính thức đi học lại từ ngày 17/2/2020

14/02/2020 16:46 — 615
Theo thông báo mới nhất của Trường ban hành ngày 13/2/2020, toàn thể sinh viên, học viên các hệ đào tạo, học viên các Trung tâm của Trường đi học trở lại từ ngày 17/02/2020.

Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và an toàn cho cộng đồng, đề nghị toàn thể CB-GV-SV thực hiện hướng dẫn sau: 
BBT

Bài đăng cùng chủ đề