TIN TỨC

Hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực Khoa học Xã hội và Nhân văn trong bối cảnh hội nhập toàn cầu”

26/09/2018 10:53 — 552
Nhằm đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân và tìm giải pháp để phát triển nguồn nhân lực Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) đáp ứng yêu cầu hội nhập toàn cầu, sáng ngày 22/9/2018, trường Đại học Thủ Dầu Một đã phối hợp với trường Đại học Văn Hiến tổ chức thành công hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực Khoa học Xã hội và Nhân văn trong bối cảnh hội nhập toàn cầu”.

Hội thảo thu hút sự quan tâm của hơn 200 nhà khoa học, nhà quản lý, học viên, sinh viên đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các đơn vị sử dụng lao động thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Theo tiêu chí hội thảo, Ban tổ chức đã chọn 32 bài viết để đưa vào kỷ yếu. Nội dung các bài viết đề cập tới nhiều vấn đề trong nghiên cứu, đào tạo và quản lý lĩnh vực KHXH&NV trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế - xã hội và hội nhập toàn cầu hiện nay, như: đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực KHXH&NV hiện nay; vai trò và tầm quan trọng của nguồn nhân lực KHXH&NV trong bối cảnh hội nhập toàn cầu; đóng góp các giải pháp nhất định cho những vấn đề liên quan đến việc phát triển nguồn nhân lực KHXH&NV…

Phát biểu về chủ đề hội thảo, PGS.TS Hoàng Trọng Quyền – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một nhấn mạnh, trong các nguồn lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia (tài nguyên thiên nhiên, vốn và con người) thì nguồn nhân lực có vai trò quyết định. Trong đó, nguồn nhân lực khoa học xã hội nhân văn có giá trị và ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi vì đó là nguồn nhân lực đảm bảo tính nền tảng và bền vững trong phát triển xã hội, duy trì những hệ giá trị nhân bản, tư vấn và định hướng, tạo nên sự cân bằng trong phát triển kinh tế với xã hội, giúp xã hội thoát khỏi nguy cơ kỹ trị, sùng bái vật chất, suy thoái và băng hoại đạo đức, góp phần quan trọng tạo nên sự an lành, hài hòa và hạnh phúc, nhất là trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Xuất phát từ tầm quan trọng của chủ đề và mục tiêu hội thảo, PGS tin tưởng, các kết quả nghiên cứu được công bố tại hội thảo không chỉ đóng góp tích cực cho việc nghiên cứu, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực khoa học xã hội nhân văn, mà còn là tiền đề gợi mở những ý tưởng nghiên cứu mới, những cách tiếp cận mới chuẩn bị cho những hội thảo trong tương lai về phát triển nguồn nhân lực KHXH&NV.

Trên cơ sở nội dung các báo cáo tham luận, Ban tổ chức đã tuyển chọn 06 tham luận trình bày trực tiếp. Cùng với nội dung phong phú, thiết thực của các báo tham luận, các đại biểu tham dự đã tập trung trao đổi, đóng góp ý kiến về vai trò đào tạo nguồn nhân lực KHXH&NV; vai trò hoạch định chiến lược và xây dựng mô hình phát triển liên quan đến sự phát triển bền vững của quốc gia; vai trò kết nối và hội nhập hiệu quả với mạng lưới nhân lực khoa học xã hội toàn cầu để giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề đặt ra trong mối quan hệ phức tạp của quốc gia với cộng đồng quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa; vai trò giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy sức mạnh mềm của văn hóa quốc gia trong việc kết nối với cộng đồng quốc tế, giải quyết hài hòa sự phát triển của dân tộc với sự phát triển chung của nhân loại... Ngoài ra, trao đổi và bình luận tại hội thảo, các nhà khoa học, người sử dụng lao động cũng đã chia sẻ kinh nghiệm nhằm tìm ra các giải pháp hữu hiệu trong công tác phát triển nguồn nhân lực KHXH&NV nhằm phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

PGS.TS Hoàng Trọng Quyền – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một phát biểu khai mạc hội thảo

Chủ đề của hội thảo đã thu hút sự quan tâm của hơn 200 nhà khoa học, nhà quản lý, học viên, sinh viên đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các đơn vị sử dụng lao động thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước

TS. Trần Văn Trung - trường Đại học Thủ Dầu Một trình bày tham luận tại hội thảo

Đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm tại hội thảo
BBT
 
 

Bài đăng cùng chủ đề