TIN TỨC

Hội nghị tập huấn “Thiết kế chương trình đào tạo theo chuẩn AUN”

17/10/2018 15:25 — 550
Sáng ngày 16/10/2018, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã khai mạc hội nghị tập huấn “Thiết kế chương trình đào tạo theo chuẩn AUN” cho 36 cán bộ quản lý, chuyên viên, giảng viên của 6 trường đại học khu vực phía Nam (Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Công nghệ Đồng Nai, Đại học Văn Hiến, Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, Đại học An Giang).

Hội nghị tập huấn tổ chức từ ngày 16/10 đến 19/10/2018, được điều phối bởi ông Johnson Ong Chee Bin - chuyên gia về đánh giá chất lượng Giáo dục của tổ chức AUN-QA. Thông qua các hoạt động, trao đổi, làm các bài tập thực hành, các bài tập tình huống và thảo luận nhóm hoàn toàn bằng tiếng Anh, các thành viên khóa học được tiếp cận kỹ năng xây dựng khung chương trình theo chuẩn đầu ra với phương pháp tiếp cận Plan-Do-Check-Act (lập kế hoạch – thực hiện – kiểm tra – hành động) vào việc thiết kế chương trình, phát triển, thực thi và đánh giá; lựa chọn chiến lược thích hợp để thu hút các bên liên quan vào việc thiết kế chương trình; ứng dụng nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa nhu cầu của các bên liên quan, chương trình, chuẩn đầu ra, việc dạy - học và đánh giá sinh viên; lựa chọn phương pháp giảng dạy và đánh giá thích hợp để đạt được chuẩn đầu ra; đánh giá chương trình đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra để nâng cao chất lượng; ứng dụng việc quản lý thay đổi trong thực thi giáo dục dựa trên chuẩn đầu ra.
 
Từ kết quả thu được sau khi đợt tập huấn kết thúc, Trường sẽ vận dụng những kiến thức và kỹ năng có được vào công tác cải tiến chương trình trình đào tạo, đẩy nhanh quá trình nâng cao chất lượng đào tạo, tiến tới các hoạt động đánh giá ngoài cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA và hội nhập vào mạng lưới các trường đại học trong khu vực.
 
Thực hiện lộ trình cải tiến chương trình đào tạo, Đại học Thủ Dầu Một đã chọn ngành Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin và Quản trị kinh doanh là 4 chương trình đào tạo đầu tiên thực hiện đánh giáo theo chuẩn AUN – QA. Bằng việc triển khai các chương trình tập huấn, các đơn vị đào tạo của Trường đã hình thành khung thiết kế thống nhất, xác định được cách xây dựng và rà soát chuẩn đầu ra theo hướng tiên tiến, chất lượng cao, đạt chuẩn khu vực và quốc tế.
 
Hội nghị tập huấn được điều phối bởi ông Johnson Ong Chee Bin - chuyên gia về đánh giá chất lượng Giáo dục của tổ chức AUN-QA

Thông qua hội nghị, người tham dự sẽ nắm vững kỹ năng thiết kế chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra với phương pháp tiếp cận Plan-Do-Check-Act

Từ kết quả thu được sau khi đợt tập huấn kết thúc, Trường sẽ vận dụng những kiến thức và kỹ năng có được vào công tác cải tiến chương trình trình đào tạo
BBT
 
 


Bài đăng cùng chủ đề