TIN TỨC

Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)

09/01/2019 15:09 — 3057
Ngày 8/1/2019, trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII). Hội nghị với sự tham dự của toàn bộ cán bộ viên chức, đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường. 

Từ ngày 02 – 06/10/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ Tám để thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương… Đây là các nghị quyết, quy định quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân. Vì vậy, trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) đến toàn thể CB-GV, đảng viên nhằm liên hệ với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của Trường và trách nhiệm của từng cá nhân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên TS. Phạm Đình Đạt – Nguyên Trưởng khoa Triết học, Học viện Chính trị - Hành chính KV2 truyền đạt những nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) với các chuyên đề như: báo cáo tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Trên cơ sở nội dung đề ra,  TS. Phạm Đình Đạt dành phần lớn thời gian tập trung trình bày chi tiết Quy định về trách nhiệm nêu gương. Theo đó, người cán bộ đảng viên cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và trở thành nề nếp văn hóa. Ở mỗi đơn vị, người lãnh đạo phải là người tiên phong thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn tư cách đạo đức, nêu gương trước theo tinh thần: “thủ trưởng nào phong trào đó”, trên gương mẫu nhất định dưới theo, trên làm tốt nhất định tập thể tin tưởng. Mỗi cơ quan, mỗi cán bộ đảng viên chấp hành tốt quy định về trách nhiệm nêu gương sẽ góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Kết thúc Hội nghị, ThS. Nguyễn Thị Nhật Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng đề nghị, toàn thể CB-GV, đảng viên đề cao tinh thần trách nhiệm, triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, quy định của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII), liên hệ thực tiễn với vị trí công việc của cá nhân. Đồng thời, các đơn vị, chi bộ, đoàn thể phải quyết liệt đưa Nghị quyết vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn, trong đó chi tiết hóa và hiện thực hóa những nội dung trong quy định về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Báo cáo viên -TS. Phạm Đình Đạt – Nguyên Trưởng khoa Triết học, Học viện Chính trị - Hành chính KV2 truyền đạt những nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)

Hội nghị với sự tham dự của toàn bộ cán bộ viên chức, đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường
BBT


Bài đăng cùng chủ đề