TIN TỨC

Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt mới cho 2 Viện và khoa KHXH&NV

29/10/2018 15:49 — 6363
Sáng 29/10/2018, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp – Chủ tịch Hội đồng trường đã chủ trì buổi họp điều động và phân công nhân sự chủ chốt thuộc các đơn vị: khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Viện Phát triển chiến lược và Viện Phát triển khoa học công nghệ.

Tham dự buổi họp có các thành viên Ban giám hiệu, lãnh đạo phòng Tổ chức, Hành chính, khoa KHXH&NV và các nhân sự được bổ nhiệm. Được sự ủy quyền từ Lãnh đạo Trường, ông Huỳnh Công Danh – Trưởng phòng Tổ chức đã thông qua các quyết định bổ nhiệm nhân sự mới. Theo đó, điều động và bổ nhiệm TS. Nguyễn Văn Thủy giữ chức vụ Viện Trưởng Viện Chiến lược phát triển; phân công PGS.TS Nguyễn Thanh Bình – Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên kiêm nhiệm chức vụ Viện Trưởng Viện Phát triển khoa học công nghệ; phân công TS. Trần Hạnh Minh Phương giữ chức vụ Phó Trưởng khoa thường trực khoa KHXH&NV.

Với mục tiêu xây dựng Viện Phát triển chiến lược trở thành đơn vị nghiên cứu uy tín thuộc lĩnh khoa học xã hội, Trường đã và đang giao trọng trách cho Viện triển khai nghiên cứu 03 đề án trọng điểm là Đề án nghiên cứu về Đông Nam Bộ, Đề án phát triển chất lượng giáo dục và Chương trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng Trường đề nghị, cùng với kinh nghiệm quản lý và năng lực chuyên môn, nhân sự mới sẽ tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, huy động nguồn lực nhân sự chất lượng tiên phong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; tăng cường mở rộng mối liên hệ học thuật của Viện, Trường với các cơ quan nghiên cứu giáo dục, các trường đại học khác trong nước và quốc tế để trao đổi kinh nghiệm; phối hợp hoạt động, tổ chức hội thảo khoa học và thực hiện các dự án nghiên cứu theo chiến lược Trường đã đề ra.

Đối với nhiệm vụ của Viện Phát triển khoa học công nghệ, PGS Nguyễn Văn Hiệp nhấn mạnh, hoạt động khoa học công nghệ phải đi theo hướng “tự lực” nhằm tạo ra giá trị thương hiệu cho Nhà trường. Chính vì vậy, các đề án, công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phải được thực hiện theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu với ứng dụng, giữa đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực theo yêu cầu hiện đại hóa. Để thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển hoạt động khoa học công nghệ, Lãnh đạo Viện cần tiếp tục phát huy những thành quả nghiên cứu mà lãnh đạo tiền nhiệm của Viện đã gầy dựng; đồng thời chủ động thiết lập và quy tụ đội ngũ nhân sự làm nghiên cứu chất lượng, đồng tâm hiệp lực cùng tập thể Viện và các đơn vị triển khai hiệu quả các chương trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực kỹ thuật công nghệ và khoa học tự nhiên.

Đáp lại sự tín nhiệm của Lãnh đạo Trường, PGS.TS Nguyễn Thanh Bình cảm ơn sự tin tưởng, giao trọng trách của Ban Giám hiệu và các đồng nghiệp. PGS khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực phát huy năng lực lãnh đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo khối đoàn kết thống nhất trong tập thể đơn vị, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Trường thực hiện thành công sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực thuộc khối ngành Khoa học Tự nhiên; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các chương trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là thế mạnh của Trường, góp phần khẳng định vị thế của một trường đại học công lập trọng điểm của tỉnh Bình Dương và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp trao quyết định bổ nhiệm cho các nhân sự

PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp phát biểu giao nhiệm vụ cho các nhân sự mới

TS. Trần Hạnh Minh Phương phát biểu nhận nhiệm vụ mới
BBT


Bài đăng cùng chủ đề