KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

0

NGÀY

0

GIỜ

0

PHÚT

0

GIÂY

TIN TỨC

Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt khoa Kinh tế, phòng Hành chính

09/02/2018 15:24 — 4638
Sáng 8/2/2018, Lãnh đạo Trường đã họp và công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt cho khoa Kinh tế, phòng Hành chính. Theo đó, bổ nhiệm 1 Phó Trưởng khoa Kinh tế và 02 Phó Trưởng phòng Hành chính.

Tham dự buổi họp có PGS.TS Hoàng Trọng Quyền – Phó Hiệu trưởng, ThS. Nguyễn Thị Nhật Hằng – Phó Hiệu trưởng, cùng lãnh đạo phòng Tổ chức, Hành chính, khoa Kinh tế và các cá nhân được bổ nhiệm. Được sự ủy nhiệm của Lãnh đạo Trường, ông Huỳnh Công Danh – Trưởng phòng Tổ chức đã lần lượt công bố các quyết định bổ nhiệm các chức vụ cho 03 nhân sự. Cụ thể, bổ nhiệm ông Đinh Văn Hưởng giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Kinh tế; bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Hiền và bà Nguyễn Thanh Trúc cùng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các nhân sự mới, ThS. Nguyễn Thị Nhật Hằng – Phó Hiệu trưởng tin tưởng, với kinh nghiệm và năng lực công tác, các nhân sự mới sẽ tiếp tục phát khả năng quản lý, chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hoàn thành các mục tiêu chiến lược đề ra. Cụ thể, đối với khoa Kinh tế - khoa trọng điểm thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao và kiểm định đánh giá cấp chương trình theo chuẩn AUN, vì vậy, Lãnh đạo khoa cần chủ động xây dựng kế hoạch hành động, rà soát chương trình đào tạo, quản lý nghiên cứu khoa học, tích cực chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ đánh giá nhằm thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược Nhà trường đã giao. Đối với công tác hành chính, Phó Hiệu trưởng đề nghị, các nhân sự mới cần chủ động tham mưu kiện toàn hệ thống quản lý văn bản, phân định chức năng, nhiệm vụ trong đơn vị, đảm bảo cho việc nắm bắt thông tin, xử lý nghiệp vụ kịp thời, phối hợp và hỗ trợ các đơn vị trực thuộc thực thi có hiệu quả các nhiệm vụ Trường giao.

Thay mặt các cá nhân được bổ nhiệm, TS. Đinh Văn Hưởng cảm ơn sự quan tâm và tín nhiệm của Ban Giám hiệu, của lãnh đạo đơn vị và đồng nghiệp; đồng thời khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực phát huy năng lực lãnh đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết tập thể, hợp tác cùng đồng nghiệp và các đơn vị trực thuộc Trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của đơn vị và của Trường.

ThS. Nguyễn Thị Nhật Hằng – Phó Hiệu trưởng tin tưởng, với kinh nghiệm và năng lực công tác, các nhân sự mới sẽ tiếp tục phát khả năng quản lý, chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hoàn thành các mục tiêu chiến lược đề ra

Thay mặt các cá nhân được bổ nhiệm, TS. Đinh Văn Hưởng phát biểu nhận nhiệm vụ
BBT
 
 

Bài đăng cùng chủ đề