KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

0

NGÀY

0

GIỜ

0

PHÚT

0

GIÂY

TIN TỨC

Tập huấn “Xây dựng chuẩn đầu ra theo CDIO và các biểu mẫu chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA”

14/09/2017 08:59 — 3912
Từ ngày 28 đến ngày 30/8/2017, Viện Nghiên cứu chất lượng giáo dục, trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức khóa tập huấn “Xây dựng chuẩn đầu ra theo đề xướng CDIO và các biểu mẫu chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA” cho hơn 100 cán bộ giảng viên là lãnh đạo các khoa, bộ môn trực thuộc Trường.

Thực hiện mục tiêu nâng cấp toàn bộ chương trình đào tạo của tất cả các ngành đào tạo hiện có theo tiêu chuẩn AUN-QA, xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình khung đào tạo cho 30 ngành đào tạo theo đề xướng CDIO. Nội dung chính của khóa tập huấn tập trung vào các vấn đề chính sau: Phân tích các số liệu khảo sát nhu cầu xã hội để xây dựng chuẩn đầu ra theo định hướng CDIO; xây dựng chuẩn đầu ra theo định hướng CDIO, chương trình khung đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn AUN- QA và Thông tư 04 của Bộ GD&ĐT; thảo luận và đưa ra các biểu mẫu chương trình đào tạo để ban hành cho toàn trường.

Chương trình làm việc của khóa tập huấn được xây dựng dựa trên kết quả từ quá trình điều tra, khảo sát về nội dung chương trình đào tạo của các khóa đang đào tạo và dữ liệu khảo sát chuẩn đầu ra. Cụ thể, trong 3 ngày làm việc liên tục tại phiên làm việc chuyên sâu, các nhóm đã tiến hành phân tích kết quả nhu cầu thị trường lao động (định tính và định lượng); thảo luận xây dựng các tiêu chí chuẩn đầu ra; rà soát hệ thống môn học gắn với chuẩn đầu ra; xây dựng bản ma trận các môn học giữa các chuyên ngành.

Hiện nay trường Đại học Thủ Dầu Một có 30 ngành đào tạo bậc đại học và 09 ngành bậc cao học đang được tuyển sinh, khóa tập huấn đã góp phần giải quyết hiệu quả chiến lược nâng cấp toàn bộ chương trình đào tạo hiện có của Nhà trường theo tiêu chuẩn AUN-QA; xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo cho tất cả các ngành theo CDIO. Thông qua khóa tập huấn, các đơn vị đào tạo đã hình thành khung thiết kế thống nhất, xác định được cách xây dựng và rà soát chuẩn đầu ra theo hướng tiên tiến, chất lượng cao, đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Đức Lộc - Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Chất lượng Giáo dục báo cáo tham luận tại khóa tập huấn

Thông qua khóa tập huấn, các đơn vị đào tạo đã hình thành khung thiết kế thống nhất, xác định được cách xây dựng
và rà soát chuẩn đầu ra theo hướng tiên tiến, chất lượng cao, đạt chuẩn khu vực và quốc tế

BBT
 

Bài đăng cùng chủ đề