TIN TỨC

25-30/10/2019 kiểm định chính thức 4 chương trình đào tạo cấp Bộ

24/10/2019 15:46 — 303
Từ ngày 25/10/2019 đến ngày 30/10/2019, Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ đón tiếp đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG Hà Nội đến kiểm định 4 chương trình: SP Ngữ văn, SP Lịch sử, Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học.

Hoạt động kiểm định chất lượng là công tác được thực hiện thường xuyên của trường Đại học Thủ Dầu một nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo. Năm 2017, Trường tiến hành kiểm định lần đầu tiên và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học quốc gia vào tháng 11 cùng năm. Theo lộ trình đã đề ra, trong năm 2019, Trường sẽ thực hiện kiểm định cấp Bộ đối với 4 ngành (SP Ngữ văn, SP Lịch sử, Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học) vào tháng 10, và kiểm định chuẩn AUN-QA đối với 4 ngành (Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin, Điện Điện tử, Hóa học) vào tháng 12/2019. Theo TS Ngô Hồng Điệp – Phó Hiệu trưởng, mục đích quan trọng nhất của kiểm định là để cơ sở giáo dục tự đánh giá, tự rà soát lại quy trình vận hành trên cơ sở tham chiếu các các chuẩn chất lượng được xây dựng khoa học, được các chuyên gia góp ý, chỉ ra những thiếu sót, từ đó có sự điều chỉnh, cải tiến phù hợp.

Sẵn sàng đón tiếp đoàn kiểm định, tập thể CB-GV, SV Trường đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, các minh chứng kiểm định, đồng thời quyết tâm thể hiện văn hóa Đại học Thủ Dầu Một: nghiêm túc trong công việc, văn minh trong ứng xử, cầu thị trong tiếp thị phản biện.

Trường đã hoàn thành khảo sát sơ bộ vào ngày 30/9/2019 và sẵn sàng kiểm định chính thức từ ngày 25/10/2019

Ngành Giáo dục TIểu học báo cáo công tác chuẩn bị cho kiểm định
BBT

Bài đăng cùng chủ đề