KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

0

NGÀY

0

GIỜ

0

PHÚT

0

GIÂY

TIN TỨC

Chi bộ khoa Khoa học Quản lý nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ qua sinh hoạt chuyên đề

05/12/2017 16:24 — 1942
Ngày 01/12/2017, Chi bộ khoa Khoa học Quản lý tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Đoàn kết: minh bạch và trách nhiệm giải trình – Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến thực tiễn công tác”.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường và toàn thể đảng viên Chi bộ khoa Khoa học Quản lý.

Phát biểu mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Đức Lộc – Bí thư chi bộ nhấn mạnh, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, Chi ủy và đảng viên chi bộ luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt theo chuyên đề gắn với nhiệm vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nhiệm vụ chuyên môn được chi bộ tập trung thảo luận, kịp thời tìm biện pháp giải quyết, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh nhằm phục vụ cho sự phát triển của Nhà trường.

Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ được xây dựng từ đầu nhiệm kỳ, Chi ủy Khoa đã lựa chọn chủ đề “Đoàn kết: minh bạch và trách nhiệm giải trình – Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến thực tiễn công tác”. Đây cũng là chủ đề nằm trong kế hoạch tuyên truyền Cuộc vận động tìm hiểu, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về giữ gìn, xây dựng và tăng cường tính đoàn kết; nâng cao trách nhiệm của người đảng viên cũng như CBGV, SV đối với sự phát triển của đơn vị và Nhà trường.

Trong khuôn khổ buổi sinh hoạt, Chi ủy đã tuyển chọn 05 bài tham luận tiêu biểu của các Đảng viên. Cụ thể: tham luận “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, thống nhất trong nội bộ” của đ/c Vũ Đình Luận và Hoàng Hữu Miến; tham luận “Tầm quan trọng của việc tăng cường sự đoàn kết đối với chiến lược phát triển của đơn vị; các yếu tố ảnh hưởng đến tính đoàn kết trong đơn vị” của đ/c Nguyễn Thanh Quang và Lê Hướng Dương; tham luận “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính minh bạch, làm thế nào để duy trì sự minh bạch trong hoạt động của đơn vị” của đ/c Đỗ Thị Nga và Nguyễn Thị Tuấn Anh; tham luận “Vài suy nghĩ về trách nhiệm của đảng viên và chi bộ trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” của đ/c Nguyễn Thị Hồng Thắm, Trần Dũng; tham luận “Mối quan hệ giữa tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với việc tăng cường sự đoàn kết – Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến thực tiễn công tác” của đ/c Nguyễn Văn Thăng và Đồng Văn Toàn.

Qua các tham luận, đại biểu tham dự và các đảng viên đã gợi mở, thảo luận nhiều nội dung về việc phát huy tính đoàn kết trong tổ chức Đảng, trong chi bộ và đơn vị; trách nhiệm giải trình và vai trò của việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ, trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác… Bám sát chủ đề sinh hoạt, các tác giả tham luận và đại biểu đã đề xuất nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động của đơn vị.
 
BBT

Bài đăng cùng chủ đề