THÔNG BÁO

Thư mời viết bài hội thảo Friedrich Engels - Nhà tư tưởng vĩ đại, người cộng sản lỗi lạc

12/10/2020 10:49 — 147
TẢI VỀ FILE PDF

Thông báo khác

Thư mời viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học lần thứ 4 (FIHE4)
Ngày đăng: 31/08/2020 16:33
KH Tổ chức thảo luận "Nghiên cứu và công bố học thuật"
Ngày đăng: 31/07/2020 14:37
Gia hạn thời gian nộp bài tham luận hội thảo khoa học "Thực tế chuyên môn với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học"
Ngày đăng: 16/07/2020 15:21
Hội thảo khoa học Quốc tế "Giáo dục đại học Việt Nam và châu Á: Tương quan và cơ hội hợp tác"
Ngày đăng: 16/07/2020 10:05
Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2020
Ngày đăng: 14/07/2020 15:54
KH Tổ chức hội thảo "Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo chương trình mới"
Ngày đăng: 06/07/2020 09:34
Mời viết bài tham luận hội thảo khoa học "Trường ĐH với việc xây dựng và triển khai mô hình "Công dân học tập" tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4"
Ngày đăng: 11/06/2020 10:43
Tham gia viết bài hội thảo khoa học Quốc tế "Đào tạo quan hệ lao động trong kỷ nguyên kinh tế số"
Ngày đăng: 25/05/2020 16:46
Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐH Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII - 2020
Ngày đăng: 25/05/2020 16:44
Tuyển chọn tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH,CN trong và ngoài nước 2020
Ngày đăng: 06/04/2020 12:06