THÔNG BÁO

Mời tham gia viết bài cho Hội nghị VCCA - VI

31/03/2021 15:53 — 294
TẢI VỀ FILE PDF

Thông báo khác

Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Chuyển đổi số trong giáo dục đại học"
Ngày đăng: 15/04/2021 16:38
Hội thảo khoa học Quốc gia "Tự chủ đại học - Giải pháp phát triển bền vững của các trường địa phương"
Ngày đăng: 15/04/2021 16:38
Hội thảo khoa học "Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị theo chương trình mới"
Ngày đăng: 15/04/2021 16:37
Hội thảo khoa học "Mỹ thuật Đông Nam bộ - Phát triển và hội nhập"
Ngày đăng: 09/04/2021 15:34
Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia "Hành vi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người lao động vùng Đông Nam Bộ: Vấn đề và giải pháp đáp ứng"
Ngày đăng: 19/03/2021 09:10
Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học "Mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình lịch sử dân tộc"
Ngày đăng: 17/03/2021 11:02
Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học "Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ở đại học - đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập"
Ngày đăng: 17/03/2021 10:29
Các chương trình tài trợ, hợp tác của Qũy Đổi mới sáng tạo Vingroup năm 2021
Ngày đăng: 11/03/2021 16:03
Thư mời tham dự và viết bài tham luận Hội thảo "Nâng cao năng lực quản trị hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của cơ sở giáo dục ĐH đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT"
Ngày đăng: 01/03/2021 16:16
Thư mời viết bài tham luận hội thảo Quốc gia "Mỹ thuật Đông Nam bộ - Phát triển và hội nhập"
Ngày đăng: 01/03/2021 16:14