THÔNG BÁO

Học bổng du học Ấn Độ bậc Đại học/ Sau đại học/ Nghiên cứu sinh

07/02/2018 09:43 — 2780
TẢI VỀ FILE PDF
Quý thầy/cô và các bạn sinh viên quan tâm đến chương trình học bổng này vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức để được hướng dẫn làm hồ sơ dự tuyển học bổng nước ngoài.

Thông báo khác

Kế hoạch Tổ chức báo cáo chuyên đề
Ngày đăng: 22/05/2018 14:35
Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh năm 2019
Ngày đăng: 18/05/2018 15:02
Thông tư mới về thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập
Ngày đăng: 06/04/2018 16:11
Thư mời viết bài Hội thảo "Chương trình đào tạo chất lượng cao - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"
Ngày đăng: 27/03/2018 09:44
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia "Phát triển nguồn nhân lực Khoa học Xã hội và Nhân văn trong bối cảnh hội nhập toàn cầu"
Ngày đăng: 23/03/2018 09:32
Danh mục nhiệm vụ NCKH cấp Trường của giảng viên năm 2018 - Lần 1
Ngày đăng: 23/03/2018 08:18
Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế "Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam"
Ngày đăng: 23/03/2018 08:17
Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài NCKH và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm bổ sung kế hoạch năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng: 20/03/2018 16:27
Hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ 3
Ngày đăng: 26/02/2018 08:44
Thư mời tham gia Hội thảo Quốc tế BAASANA 2018
Ngày đăng: 26/02/2018 08:42