THÔNG BÁO

Thư mời viết bài cho Hội thảo Quốc gia "Vai trò của công tác quản trị địa phương đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế trọng điểm phía Nam"

30/03/2017 15:34 — 13188
TẢI VỀ FILE PDF
Kế hoạch tổ chức Hội thảo Quốc gia "Vai trò của công tác quản trị địa phương đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế trọng điểm phía Nam"  (Tải tại đây)

Thông báo khác