NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tạp chí ĐH Thủ Dầu Một: thêm 4 ngành được tính điểm xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

21/09/2017 08:42 — 3839
Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã duyệt cho Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một được thêm 4 ngành tính điểm công trình khoa học khi xét công nhận tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư từ năm 2017. 4 ngành mới gồm: Kinh tế, Sinh học, Văn học, Giáo dục học. Như vậy đến nay, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một có 7 ngành được tính điểm công trình khoa học khi xét công nhận tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.

Tạp chí  Đại học Thủ Dầu Một là tạp chí khoa học đa ngành, đa lĩnh vực, xuất bản 2 tháng/kỳ. Từ năm 2017, tạp chí chính thức ra mắt phiên bản tiếng Anh.
 
Các ngành được tính điểm công trình khoa học khi xét công nhân chức danh GS, PGS trên Tạp chí ĐH Thủ Dầu Một
 
STT Tên ngành Số điểm Thời gian được tính điểm
1. Liên ngành Sử học - Khảo Cổ học - Dân tộc học 0 - 0,50 Tất cả các bài đã xuất bản
2. Tâm lý học 0 - 0,50 Tất cả các bài đã xuất bản
3. Ngôn Ngữ học 0 - 0,25 Từ 2016
4. Kinh tế 0 - 0,25 Từ 2017
5. Sinh học 0 - 0,25 Từ 2017
6. Văn học 0 - 0,50 Từ 2017
7. Giáo dục học 0 - 0,25 Từ năm 2017
  
Tạp chí phiên bản tiếng Anh vừa xuất bản
Phạm Văn Thịnh (Tạp chí)

Bài đăng cùng chủ đề

Hội thảo khoa học Quốc gia “50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 – 2018) – Giá trị lý luận và thực tiễn”
Ngày đăng: 30/01/2018 11:34
Chuyển giao công nghệ sản xuất gỗ ván ép thân thiện với môi trường
Ngày đăng: 17/01/2018 15:43
Hội thảo Quốc tế “Kết nối với Việt Nam lần thứ 9 – Đối thoại liên ngành”
Ngày đăng: 03/01/2018 15:53
Tiên phong và trách nhiệm trong nghiên cứu về quản trị địa phương
Ngày đăng: 21/12/2017 16:45
Học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện CDIO
Ngày đăng: 09/12/2017 16:14
Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học tự nhiên với các tỉnh miền Tây Nam Bộ
Ngày đăng: 04/12/2017 06:32
Hội thảo quốc tế “Vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong phát triển kinh tế - xã hội ­và hội nhập quốc tế”
Ngày đăng: 24/11/2017 10:44
Hội thảo Quốc tế “Công tác xã hội và an sinh xã hội trong bối cảnh cộng đồng Asean: Hội nhập và phát triển bền vững”
Ngày đăng: 17/11/2017 15:58
Nghiệm thu đề tài “Đánh giá tác động hợp lực của cao chiết từ các bộ phận khác nhau của cây khế Averrhoa carambola L. với nano Vàng (Gold nanoparticles) trên khuẩn Staphylococcus aureus”.
Ngày đăng: 23/10/2017 09:55
Khảo sát nghiên cứu cây bản địa và chuyển giao KHCN cho các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
Ngày đăng: 19/10/2017 11:28