LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

03/11/2017 16:46 — 1796
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 45 (Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017)
 

           I.  HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 06/11/2017
6 giờ 45 Chào cờ đầu tuần  - Toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên có giờ dạy buổi sáng;
 -  Sinh viên học buổi sáng.
Sân cờ
14 giờ 30 Hiệu trưởng dự họp Chi bộ Phòng ban 1 và Lễ kết nạp đảng viên mới  -    Đảng viên Chi bộ Phòng ban 1 Phòng họp 1
14 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp dự Hội thảo chiến lược đảm bảo chất lượng cho các cơ sở giáo dục đại học do Ban Quản lý Dự án Kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam (VSEP) - Đại học Quốc gia Tp.HCM tổ chức  Cùng dự:
 - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng;
 -  Phó Trưởng khoa Sư phạm Lương Thị Hồng Gấm.
Trung tâm Đào tạo Quản lý tiên tiến, Đại học Quốc gia Tp.HCM
Thứ ba, ngày 07/11/2017
8 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự họp thống nhất công tác tổ chức triển lãm Doanh nghiệp khoa học – công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2017 theo thư mời của Sở Công thương tỉnh Bình Dương  Cùng dự:
 - Trưởng khoa Kỹ thuật – Công nghệ.
Phòng họp A, Sở Công thương tỉnh Bình Dương
8 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp công tác chuẩn bị đánh giá ngoài nội bộ cấp chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN các ngành: Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh  - Lãnh đạo các phòng: Đảm bảo chất lượng, Đào tạo đại học;
 - Lãnh đạo khoa và nhóm AUN các khoa: Kinh tế, Ngoại ngữ, Kỹ thuật – Công nghệ
Phòng họp 2
8 giờ 30 Đoàn đánh giá năng lực giảng dạy đối với cán bộ, giảng viên thuộc Trường tiến hành khảo sát đánh giá tại khoa Ngoại ngữ theo kế hoạch số 63/KH-ĐHTDM ngày 18/09/2017  - Các thành viên Đoàn đánh giá theo quyết định số 1283/QĐ-ĐHTDM ngày 02/10/2017;
 - Toàn thể giảng viên khoa Ngoại ngữ
Phòng họp 4
14 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền chủ trì họp kiểm tra công tác tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế "Công tác xã hội và an sinh xã hội trong bối cảnh cộng đồng ASEAN: Hội nhập và phát triển bền vững"  - Lãnh đạo các khoa: Công tác Xã hội, Ngoại ngữ;
 - Lãnh đạo các phòng: Khoa học, Hợp tác Quốc tế, Hành chính, Kế hoạch - Tài chính, Cơ sở Vật chất.
Phòng họp 2
Thứ tư, ngày 08/11/2017
  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị Quốc tế lần thứ VI về công nghệ Nano và ứng dụng (Từ ngày 08/11 – 11/11) Cùng dự:
-    TS. Lê Thanh Thanh – Phó Trưởng khoa Khoa học tự nhiên;
-    TS. Ngô Đại Hùng – Trưởng bộ môn Sinh học, khoa Khoa học tự nhiên
Tp. Phan Thiết, Bình Thuận
8 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Hoàng Quyền dự tọa đàm về chương trình nghiên cứu, khảo sát “Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” tại tỉnh Bình Dương theo thư mời của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương   Hội trường A Tỉnh ủy Bình Dương
8 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc với các khoa về việc mở mã ngành đào tạo mới
 - Lãnh đạo các phòng: Tổ chức, Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học, Kế hoạch - Tài chính;
 - Lãnh đạo các khoa: Ngoại ngữ, Ngôn ngữ Trung Quốc, Kỹ thuật - Công nghệ, Hành chính - Luật, Khoa học tự nhiên, Kinh tế, Ngữ văn;
 - Lãnh đạo các viện: Phát triển chất lượng giáo dục, Phát triển Khoa học và Công nghệ.
Phòng họp 2
9 giờ 30
(MỚI)
Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương và Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore trao đổi về việc đào tạo đại học cho công nhân tỉnh Bình Dương và thực tập nghề nghiệp cho sinh viên - Trưởng các phòng: Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học;
- Giám đốc các trung tâm: Tuyển sinh, Thị trường lao động;
- Viện trưởng Viện Phát triển chất lượng giáo dục.
Phòng khách
14 giờ 30
(MỚI)
Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền chủ trì họp bàn công tác tổ chức triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ của Trường tại Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương -  Trưởng các phòng: Khoa học, Cơ sở vật chất, Hành chính, Công tác sinh viên
- Trưởng các khoa: Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật – Công nghệ, Kiến trúc – Xây dựng, Ngoại ngữ;
- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu – Thực nghiệm;
- Trưởng ban Biên tập Trang Thông tin Điện tử.
Phòng họp 2
Thứ năm, ngày 09/11/2017
9 giờ 00 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp dự Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương   Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương (Đường Cây Viết, Khu phố 1, P. Phú Mỹ)
14 giờ 00 Hiệu trưởng chủ trì họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường  - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 706/QĐ-ĐHTDM ngày 02/6/2017 Phòng họp 4
Thứ sáu, ngày 10/11/2017
7 giờ 30 Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào tỉnh Bình Dương năm 2017  Cùng dự:
 - Sinh viên Lào đang học tại Trường (do phòng Hợp tác Quốc tế điều động và quản lý)
Hội trường A, UBND thành phố Thủ Dầu Một
8 giờ 30 Hiệu trưởng dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore   Hội trường Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore
Thứ bảy, ngày 11/11/2017
7 giờ 30  Hiệu trưởng dự Hội thảo khoa học Quốc tế "Công tác xã hội và an sinh xã hội trong bối cảnh cộng đồng ASEAN: Hội nhập và phát triển bền vững"  - Các Phó Hiệu trưởng;
 - Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường;
 - Toàn thể giảng viên, học viên cao học thuộc khoa Công tác Xã hội;
 - Sinh viên ngành Công tác Xã hội (do Khoa Công tác Xã hội điều động và quản lý);
 - Những người quan tâm.
Hội trường 2
8 giờ 30
(MỚI)
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự họp Chi bộ khoa Khoa học tự nhiên và Lễ kết nạp đảng viên mới   Phòng họp 1
14 giờ 00 Đoàn đánh giá năng lực giảng dạy đối với cán bộ, giảng viên thuộc Trường tiến hành khảo sát đánh giá tại khoa Kinh tế theo kế hoạch số 63/KH-ĐHTDM ngày 18/09/2017  - Các thành viên Đoàn đánh giá theo quyết định số 1283/QĐ-ĐHTDM ngày 02/10/2017;
 - Toàn thể giảng viên khoa Kinh tế.
Phòng họp 4
 
         II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ
 
         1.  Khoa Kinh tế:

         - Tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề "Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên khối ngành kinh tế năm học 2017-2018" (8 giờ 00 ngày 11/11, tại Hội trường 1)
         - Tổ chức khóa đào tạo phổ cập kiến thức về chứng khoán cho sinh viên (8 giờ ngày 09/11, tại Hội trường 2).

         2. Khoa Khoa học tự nhiên:

         - Tổ chức seminar "Tìm tổ hợp biến số tối ưu trong nghiên cứu hồi qui và tương quan" do PGS-TS. Chế Đình Lý, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh báo cáo (8 giờ 00 ngày 09/11, tại Văn phòng khoa).

         3. Phòng Đào tạo sau đại học:

        - Tổ chức chấm luận văn thạc sĩ khóa 1 (8 giờ 00 ngày 12/11, tại phòng họp 2,3,4).

         4. Viện Phát triển chất lượng giáo dục:

        - Tổ chức tập huấn phát triển điều phối viên FDW cho giảng viên (Từ ngày 07/11 – 10/11, tại phòng I2.101).
 
 (Lịch này thay cho thư mời họp)
 
                                                               Bình Dương, ngày 03  tháng 11 năm 2017
                                                            TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                         TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
 
 
 
 
                                                            ThS. Lê Nguyễn Xuân Lan