LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

27/10/2017 16:47 — 1153
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 44 (Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017)
 

         I. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
 Thứ hai, ngày 30/10/2017
6 giờ 45 Chào cờ đầu tuần  - Toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên có giờ dạy buổi sáng;
 -  Sinh viên học buổi sáng.
Sân cờ
   Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp và Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng học Lớp cao cấp chính trị đến hết ngày 31/10    
9 giờ 30  Hiệu trưởng tiếp Hiệu trưởng Trường Đại học Kentucky (Mỹ)  - Lãnh đạo các phòng: Hợp tác quốc tế, Đào tạo đại học;
 - Lãnh đạo khoa Kỹ thuật – Công nghệ.
Phòng khách
Thứ ba, ngày 31/10/2017
10 giờ 00 (MỚI)  Hiệu trưởng làm việc với Báo Diễn đàn Doanh nghiệp  - Lãnh đạo khoa Kinh tế;
 - Lãnh đạo Trung tâm Thị trường lao động.
Phòng khách
Thứ tư, ngày 01/11/2017
8 giờ 00 (MỚI) Hiệu trưởng làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương trao đổi về việc phối hợp tổ chức đào tạo đại học cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương - Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp;
- Trưởng các phòng: Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học;
- Giám đốc các trung tâm: Tuyển sinh, Thị trường lao động.
Phòng khách
Thứ năm, ngày 02/11/2017
14 giờ 00 (MỚI)  Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp làm việc với Đoàn đánh giá năng lực giảng dạy đối với cán bộ, giảng viên thuộc Trường  - Thành viên Đoàn theo Quyết định số 1283/QĐ-ĐHTDM ngày 02/10/2017;
Mời dự:
- Lãnh đạo các khoa: Kinh tế, Ngoại ngữ.
Phòng họp 2
Thứ sáu, ngày 03/11/2017
14 giờ 00 (MỚI) Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp dự họp Chi bộ phòng ban 2   Phòng họp 2
15 giờ 00 (MỚI) Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự họp Chi bộ phòng ban 3 và Lễ kết nạp đảng viên mới   Phòng họp 1
 
         
II. 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ
 
         1.      Khoa Sư phạm:

          - Tổ chức vòng bán kết Hội thi văn nghệ “Tri ân Người khai sáng” lần 5 – Năm 2017 (13 giờ 00 ngày 04/11, tại Hội trường 2).

         2. Khoa Khoa học tự nhiên:

         - Tổ chức seminar về "Kiểm định giả thiết nghiên cứu khoa học bằng giá trị p và khoảng tin cậy" do PGS-TS. Chế Đình Lý - Đại học Quốc gia Tp. HCM báo cáo (8 giờ 30 phút, ngày 02/11/2017 tại văn phòng khoa).

         3. Phòng Khoa học:

       - Tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình nghèo thông qua hoạt động tín dụng vi mô tại Bình Dương” do ThS. Nguyễn Hồng Thu làm chủ nhiệm đề tài (14 giờ 30 ngày 31/10, tại phòng họp 3).

         - Tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Trường "Quy tắc nhân tử Lagrange cho bài toán tối ưu ngẫu nhiên" do TS. Nguyễn Xuân Hải làm chủ nhiệm đề tài (8 giờ 30 ngày 03/11, tại phòng họp 3).
         - Tổ chức xét duyệt đề cương giáo trình "Toán cao cấp C1" do TS. Võ Viết Trí làm chủ biên (10 giờ 00 ngày 03/11, tại phòng họp 3).

         4. Phòng Đào tạo sau đại học:

        - Tổ chức chấm luận văn thạc sĩ khóa 1 (8 giờ 00 ngày 05/11, tại phòng họp 1,2,3).

         5.  Viện Phát triển chất lượng giáo dục:

         - Tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy hòa hợp tích cực ISW cho giảng viên khoa Kỹ thuật – Công nghệ (Từ ngày 31/10 – 03/11).
         - Tổ chức tập huấn phát triển điều phối viên FDW cho giảng viên (Từ ngày 01/11 – 04/11).

         6. Đoàn Thành niên – Hội Sinh viên Trường:

         - Tổ chức vòng loại Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2017” (18 giờ 00 ngày 03/11, tại Hội trường 1).

         7. Công đoàn Trường:

         - Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (Từ ngày 04/11 – 15/11).
 
 (Lịch này thay cho thư mời họp)
 
                                                               Bình Dương, ngày 27  tháng 10 năm 2017
                                                             TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                          TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
 
 
 
 
                                                                ThS. Lê Nguyễn Xuân Lan