LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

13/10/2017 17:04 — 1065
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
 Tuần thứ 42 (Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)
 

         I. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 16/10/2017
6 giờ 45  Chào cờ đầu tuần  
- Toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên có giờ dạy buổi sáng;
 -  Sinh viên học buổi sáng.
 
Sân cờ
13 giờ 30  
 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp dự khai mạc chương trình tập huấn quy trình giảng dạy môn “Tư duy biện luận” cho các giảng viên (Chương trình tập huấn diễn ra vào chiều ngày 16/10, cả ngày 18/10 và sáng ngày 20/10)
 
 - Các giảng viên đăng ký tham gia tập huấn. Hội trường 1
Thứ ba, ngày 17/10/2017
7 giờ 30
 Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng dự Hội nghị thông tin chuyên đề kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2017) do Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức
 
 Cùng dự:
 - Giảng viên Trung tâm Lý luận Chính trị (do Trung tâm điều phối và thông báo).
Hội trường Trung tâm Hội nghị triển lãm Tỉnh
13 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng báo cáo kết quả thực hiện đề tài cấp Trường “Đánh giá tác động hợp lực của cao chiết từ các bộ phận khác nhau của cây khế Averhoa carambola L. với nano Vàng (Gold nanoparticles) trên khuẩn Staphylococcus aureus”
 - Đại diện phòng Khoa học;
 - Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài theo Quyết định số 1337/QĐ-ĐHTDM ngày 12/10/2017;
 Mời dự:
 - Lãnh đạo khoa Khoa học Tự nhiên;
 - Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu - Thực nghiệm;
 - Những người quan tâm.
 
Phòng họp 2
14 giờ 00  
Ủy nhiệm Trưởng khoa Kỹ thuật – Công nghệ dự họp đề xuất ý tưởng cho cuộc thi Smart City Hackathon Binh Dương 2017 theo thư mời của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương
 
  Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh
Thứ tư, ngày 18/10/2017
8 giờ 00  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng chủ trì họp xét viên chức nghỉ hưu trước tuổi
 - Chủ tịch công đoàn;
 - Phó Trưởng phòng Tổ chức Phan Nguyễn Hồng Diễm;
 - Trưởng phòng Kế hoạch – tài chính;
 - Trưởng khoa Khoa học tự nhiên.
Phòng họp 2
8 giờ 15  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng chủ trì họp hội đồng kỷ luật viên chức
 - Chủ tịch công đoàn;
 - Trưởng phòng Tổ chức, Phó Trưởng phòng Tổ chức Phan Nguyễn Hồng Diễm;
 - Phó Trưởng khoa Kinh tế Lê Đình Phú
Phòng họp 2
Thứ năm, ngày 19/10/2017
7 giờ 30 (MỚI) Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền dự làm việc với Đoàn nghiên cứu, khảo sát xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công theo lịch của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương   Phòng họp A - Ủy ban nhân dân tỉnh
9 giờ 30
 
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng tiếp và làm việc với Sở Giáo dục-Thể thao tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về việc tiếp nhận sinh viên Lào sang nhập học tại Trường năm học 2017-2018
 
 - Trưởng các phòng: Hợp tác quốc tế, Đào tạo đại học, Công tác sinh viên;
 - Lãnh đạo các khoa: Kinh tế, Kỹ thuật – Công nghệ.
Phòng họp 2
Thứ sáu, ngày 20/10/2017
8 giờ 00
 
Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền chủ trì họp kiểm tra công tác tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế "Công tác xã hội và an sinh xã hội trong bối cảnh cộng đồng ASEAN: Hội nhập và phát triển bền vững"
 
 - Lãnh đạo khoa Công tác Xã hội;
 - Lãnh đạo các phòng: Khoa học, Hợp tác Quốc tế, Hành chính, Kế hoạch - Tài chính, Cơ sở Vật chất.
Phòng họp 2
8 giờ 00
 
 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng dự chương trình họp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và kỷ niệm 07 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam
 
  Hội trường A – Ủy ban nhân dân Tp. Thủ Dầu Một
Thứ bảy, ngày 21/10/2017
8 giờ 00  
 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp gặp gỡ, tiếp xúc với tân học viên cao học khóa 4 năm 2017
 - Lãnh đạo phòng Đào tạo sau đại học;
 - Lãnh đạo các khoa: Kinh tế, Sử, Ngữ văn, Khoa học quản lý, Ngoại ngữ, Công tác xã hội, Kỹ thuật - Công nghệ, Khoa học tự nhiên.
Hội trường 2
 
           
            II. 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

       1. Khoa Kiến trúc – Xây dựng:

       - Tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018 (9 giờ 00 ngày 17/10).

       2. Khoa Ngữ văn:

      - Tổ chức đánh giá giờ dạy thử của các ứng viên tham gia tuyển dụng vị trí giảng viên ngành Văn Hóa học (14 giờ 30 ngày 18/10, tại Văn phòng khoa).
      - Tổ chức chương trình giao lưu giới thiệu sách của tác giả Hà Thanh Vân và tác giả Tạ Anh Thư; Trao giải cuộc thi “Viết truyện, thơ về trường lớp” của câu lạc bộ Sáng tác trẻ (8 giờ 30 ngày 20/10, tại Vườn học tập sinh viên).
       
       3. Khoa Sư phạm:


      - Tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018 (8 giờ 00 ngày 19/10).

       4. Khoa Khoa học tự nhiên:

     - Tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 (10 giờ 30 ngày 17/10/2107, tại Văn phòng khoa).
     - Tổ chức seminar về toán thống kê ứng dụng do PGS-TS. Chế Đình Lý - Đại học Quốc gia Tp. HCM báo cáo (8 giờ 30 ngày 19/10/2017, tại văn phòng khoa).

       5.  Viện Phát triển chất lượng giáo dục:

       - Tổ chức họp triển khai các nội dung liên quan đến kỹ năng giảng dạy tích cực qua mô hình ISW (10 giờ 00 ngày 16/10, tại phòng họp 3).
 
 (Lịch này thay cho thư mời họp)
 
                                                               Bình Dương, ngày 13  tháng 10 năm 2017
                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                     TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
                       
 
 
 
                                                           ThS. Lê Nguyễn Xuân Lan